Chiến trường Syria: Vì đồng minh Assad, Nga sẵn sàng thách thức kỳ phùng địch thủ