Tổng thống Hàn Quốc thay đổi thái độ khiến Triều Tiên lo ngại