• UBND TP.HCM có Phó chánh văn phòng 8X

    UBND TP.HCM có Phó chánh văn phòng 8X
    Ông Mai Hữu Quyết, tân Phó chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP cho ông Mai Hữu Quyết. Ảnh: Thành ủy TP.HCM. Ngày 12/6, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP .HCM trao quyết định bổ nhiệm ông Mai Hữu Quyết giữ chức Phó chánh văn phòng UBND TP. Thời hạn bổ nhiệm là 5
    2019-06-12T20:23:06Z