• Đại hội đồng cổ đông TPBank nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp

  Đại hội đồng cổ đông TPBank nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp
  (VnMedia) - Ngày 20/4/2018, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 2018 - 2023 tổ chức tại Hà Nội đã lãnh đạo trong nhiệm kì mới. Đại hội đồng cổ đông TPBank nhiệm kỳ mới đã thành công tốt đẹp trong sự tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Đại hội đồng cổ đông TPBank
  2018-04-25T09:00:05Z
 • PV GAS dự kiến chia cổ tức 30% trong năm 2019

  PV GAS dự kiến chia cổ tức 30% trong năm 2019
  - Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thống nhất các mục tiêu đề ra trong năm 2019, trong đó
  2019-04-12T19:12:24Z
 • Vinaconex: Cổ đông khởi kiện, HĐQT họp báo cung cấp thông tin bất thường

  Vinaconex: Cổ đông khởi kiện, HĐQT họp báo cung cấp thông tin bất thường
  VCG) tổ chức họp báo để cung cấp thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty năm đồng cổ đông bất thường ngày 11/1/2019 của Vinaconex. "Việc toà án nhân dân quận Đống Đa, thành nhất 6 tháng. Do đó không có tư cách pháp lý là chủ thể đưa ra yêu cầu huỷ bỏ nghị quyết của Đại hội
  2019-04-02T06:51:22Z
 • Đại hội cổ đông 2018 của Sabeco: Lợi nhuận sẽ giảm 1000 tỷ?

  Đại hội cổ đông 2018 của Sabeco: Lợi nhuận sẽ giảm 1000 tỷ?
  (VnMedia) - Sabeco sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào ngày 21/7, với kế (mã chứng khoán SAB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, dự sẽ được tổ chức
  2018-07-13T10:18:20Z
 • Sabeco sắp có người điều hành mới

  Sabeco sắp có người điều hành mới
  (VnMedia) – Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tới đây của Sabeco sẽ thông qua tờ trình miễn dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 được tổ chức vào 23/4 tới đây. &nbsp
  2018-04-16T15:21:40Z
 • Sabeco nói gì khi bị Kiểm toán Nhà nước truy thu gần 2.500 tỷ đồng?

  Sabeco nói gì khi bị Kiểm toán Nhà nước truy thu gần 2.500 tỷ đồng?
  (VnMedia) - Ban Tổng giám đốc của Sabeco cho rằng, Đại hội đồng cổ đông chưa phê duyệt quyết định .   Ban Tổng giám đốc của Sabeco cho rằng, Đại hội đồng cổ đông chưa phê duyệt quyết định phân chia
  2018-04-05T13:52:29Z
 • Ông Trịnh Văn Quyết sẽ mua thêm 37 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu tại FLC lên 30,12%

  Ông Trịnh Văn Quyết sẽ mua thêm 37 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu tại FLC lên 30,12%
  (VnMedia)- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường sáng 23/10 của CTCP Tập đoàn FLC đã thông qua
  2017-10-23T14:58:44Z
 • Techcombank dành toàn bộ lợi nhuận 2015 để tái đầu tư

  Techcombank dành toàn bộ lợi nhuận 2015 để tái đầu tư
  (VnMedia) - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 diễn ra ngày 23/4/2016, các cổ đông của công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Hà Nội. Đại hội đã thực hiện sát sao nhằm hiện thực hóa chiến lược đã lựa chọn.  Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông
  2016-04-23T17:24:56Z
 • Ông Trầm Bê chuẩn bị rời Sacombank

  Ông Trầm Bê chuẩn bị rời Sacombank
  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) phải tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường
  2015-10-31T12:33:38Z
 • Bà Mai Kiều Liên rời ghế Chủ tịch Vinamilk

  Bà Mai Kiều Liên rời ghế Chủ tịch Vinamilk
  Chủ tịch mới sau khi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua việc tách Chủ tịch Hội đồng
  2015-07-27T14:22:37Z
 • Techcombank dồn lợi nhuận 2014 để tái đầu tư lớn

  Techcombank dồn lợi nhuận 2014 để tái đầu tư lớn
  (VnMedia) -   Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Techcombank, các cổ đông đều thương Việt Nam (Techcombank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại lệ nợ xấu giảm xuống 2,35% từ 3,65% vào cuối năm 2013.     Tại Đại hội đồng
  2015-04-19T08:46:46Z
 • Công ty Bông Bạch Tuyết bị phạt nặng sau thời gian ngắn trở lại sàn

  Công ty Bông Bạch Tuyết bị phạt nặng sau thời gian ngắn trở lại sàn
  liệu họp, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và năm 2017); Phạt tiền hội đồng cổ đông (Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường , Báo cáo thường niên 2015, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Báo cáo tài chính
  2018-02-10T10:55:30Z
 • Hàng loạt công ty thay đổi lãnh đạo cấp cao

  Hàng loạt công ty thay đổi lãnh đạo cấp cao
  trị. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015 của Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, kể từ (mã chứng khoán BSI) cũng vừa thông qua Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Trong đó, Đại hội đồng cổ đông đã  thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng
  2015-04-20T13:32:09Z
 • Quy định mới về công bố thông tin của công ty đại chúng

  Quy định mới về công bố thông tin của công ty đại chúng
  đối với công ty đại chúng bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Giao dịch tin trong vòng 24 giờ kể từ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi mô hình.   Công ty đại chúng phải công bố thông tin về tình hình quản trị công ty tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường
  2017-06-09T13:23:40Z
 • Đại gia Việt nhăm nhe thâu tóm khách sạn Deawoo

  lên kế hoạch chi tới 3.650 để mua lại 51% cổ phần của khách sạn Deawoo. Theo báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Bông Sen Corp, đến thời điểm hiện tại, công ty đã thực hiện mua thành
  2015-08-01T08:18:19Z
 • Những bước đi sai luật của Hải Phát khi thâu tóm Cienco 5

  Những bước đi sai luật của Hải Phát khi thâu tóm Cienco 5
  /4/2016, nhóm cổ đông này đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, bầu thêm 3 thành viên HĐQT là đại diện qua các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông xuống 51% và tăng số lượng thành viên HĐQT. Thời điểm này Doanh nghiệp năm 2014 thì việc sửa đổi điều lệ phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp
  2016-07-08T13:42:42Z
 • Doanh nghiệp bất động sản lãi lớn trong năm 2017

  Doanh nghiệp bất động sản lãi lớn trong năm 2017
  54,9% so với năm 2016. So với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi tháng 4 .882 tỷ đồng, lợi nhuận 751 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2016, vượt 7% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông
  2018-02-08T13:29:06Z
 • HAI chốt danh sách thưởng cổ phiếu 15%

  HAI chốt danh sách thưởng cổ phiếu 15%
  cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng, trong đó có kế nhằm đón đầu sự phục hồi của thị trường tiềm năng này. Đại hội đồng cổ đông HAI cũng đã thông qua
  2015-07-07T14:39:33Z
 • Tín hiệu mừng khi Ông Trầm Bê và con trai rời Sacombank

  Tín hiệu mừng khi Ông Trầm Bê và con trai rời Sacombank
  chức Đại hội đồng cổ đông trong tháng 4 năm 2017 để kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, tiếp tục triển khai các giải pháp tái cơ cấu, đảm chức đại hội đồng cổ đông thường niên. Sacombank đã chốt danh sách cổ đông để tham gia Đại hội đồng cổ
  2017-02-25T10:05:51Z
 • Tháng 7, doanh nghiệp "dễ thở" hơn với Luật mới

  Tháng 7, doanh nghiệp "dễ thở" hơn với Luật mới
  .     Ảnh minh họa  Giảm tỷ lệ dự họp Đại hội đồng cổ đông công ty định về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ở ba giai đoạn: chuẩn bị và triệu tập họp ĐHĐCĐ; tiến Doanh nghiệp 2014, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông cũng được thay đổi theo đúng thông
  2015-07-02T15:36:01Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.