• VNPT, Mobifone chính thức về Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  VNPT, Mobifone chính thức về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
  - Chiều 12/11, tại trụ sở Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã diễn ra lễ ký biên bản &TT) về Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) và trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy
  2018-11-13T06:27:57Z
 • Ông Hồ Sỹ Hùng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quản vốn nhà nước

  Ông Hồ Sỹ Hùng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước
  nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp tư, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Xuân Hưng Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Cụ thể, tại Quyết định 1328/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm
  2018-10-10T05:49:34Z
 • Ủy ban Quản vốn Nhà nước sẽ đi vào hoạt động từ tháng 10

  Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước sẽ đi vào hoạt động từ tháng 10
  thành lập Ủy ban Quản vốn Nhà nước (Tổ công tác 66) đã chủ trì cuộc họp tiếp thu các khuyến nghị của cấu tổ chức của Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (DN). Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại trong thời gian tới và có thể ra mắt Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại DN chậm nhất vào đầu tháng 10 tới
  2018-09-05T07:46:23Z
 • Chuyển giao nhanh doanh nghiệp về Ủy ban Quản vốn Nhà nước

  Chuyển giao nhanh doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước
  chủ sở hữu nhà nước về Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (gọi tắt là Ủy ban). Tại dự thảo (VnMedia) -  Dự kiến sẽ có 19 doanh nghiệp được chuyển giao về Ủy ban Quản vốn Nhà  thành công ty cổ phần. Ảnh minh họa   19 doanh nghiệp chuyển giao về Ủy ban Quản vốn
  2018-08-16T08:03:45Z
 • Ủy ban Quản vốn nhà nước thực hiện chức năng gì?

  Ủy ban Quản lý vốn nhà nước thực hiện chức năng gì?
  Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được thành lập theo Nghị quyết 09 của Chính phủ vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thành lập Ủy ban Quản vốn nhà nước quyết 09/NQ-CP thành lập Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ủy ban Quản vốn nhà nước tại
  2018-06-03T11:46:00Z
 • Chính thức thành lập Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  Chính thức thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
  (VnMedia) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP thành lập Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thành lập Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ thành viên trở lên theo quy định của pháp luật. Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp có tư cách
  2018-02-06T09:16:22Z
 • Nhanh chóng thành lập Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  Nhanh chóng thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
  Tổ công tác về thành lập Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp   Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản vốn nhà nước tại .   Các Tổ phó Tổ công tác gồm: Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh
  2018-01-17T05:51:15Z
 • Ủy Ban Quản vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp số hóa công tác quản lý, điều hành

  Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp số hóa công tác quản lý, điều hành
  Nhà nước, Ủy Ban Quản vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp (UBQLVNN) đã tổ chức hội thảo “Số hóa thuật hiện đại… Bà Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại ban Quản vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cho hay, việc xây dựng Chính phủ điện tử là một chủ trương
  2019-08-09T16:53:24Z
 • Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm, làm việc với Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm, làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
  doanh nghiệp đã và làm việc với Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ngân hàng Nông nghiệp và "Trong sáng, tự trọng và có trách nhiệm" Tại Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó cầu nhiệm vụ mới. Ảnh: Thành Chung Chủ tịch Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn
  2019-02-11T20:11:28Z
 • Ủy ban quản vốn Nhà nước: "Quả đấm thép" luôn song hành cùng doanh nghiệp

  Ủy ban quản lý vốn Nhà nước: "Quả đấm thép" luôn song hành cùng doanh nghiệp
  Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản vốn Nhà nước đã chia sẻ những công việc mà Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để hiểu hơn về công việc mà Ủy ban được Chính phủ giao tiêu để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ủy ban quản vốn Nhà nước tại DN xác định DN là trung tâm với
  2019-02-05T09:02:12Z
 • SCIC chính thức được bàn giao về Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  SCIC chính thức được bàn giao về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
  ) về Ủy ban quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban). Đây là doanh nghiệp thứ 7 được bàn giao về
  2018-11-12T13:47:50Z
 • 6 Tập đoàn, Tổng công ty lớn được bàn giao về Ủy ban Quản vốn nhà nước

  6 Tập đoàn, Tổng công ty lớn được bàn giao về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước
  Thương làm chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chính thức chuyển sang Ủy ban Quản vốn nhà nước Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban).   Theo đó, để triển khai công tác bàn doanh nghiệp nhà nước về Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp là một sự thay đổi lớn, thể chế
  2018-11-10T12:39:47Z
 • Quy chế trình tự, thủ tục chuyển giao doanh nghiệp về Ủy ban Quản vốn nhà nước

  Quy chế trình tự, thủ tục chuyển giao doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước
  nhận là Chủ tịch Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoặc cấp phó được ủy quyền bằng văn bản ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp.   Theo đó, đối tượng chuyển giao là các công ty trách chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp về Ủy
  2018-11-09T19:50:12Z
 • ​Gia nhập Ủy ban quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp, VNPT kỳ vọng những gì?

  ​Gia nhập Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, VNPT kỳ vọng những gì?
  sở hữu vốn nhà nước từ các Bộ về Ủy ban quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN) vào ngày 30 giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ các Bộ về Ủy ban quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp vốn nhà nước tại doanh nghiệp được coi là cuộc cách mạng trong quản lý khu vực doanh nghiệp này
  2018-10-01T15:15:49Z
 • Chức năng, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  Chức năng, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
  hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo đó, Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc Chính phủ được Chính phủ giao thực hiện quyền
  2018-09-30T06:41:09Z
 • Phối hợp có hiệu quả "trước thềm" chuyển giao về Ủy ban Quản vốn Nhà nước

  Phối hợp có hiệu quả "trước thềm" chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước
   - Theo kế hoạch,bắt đầu từ tháng 10/2018, Ủy ban Quản vốn Nhà nước chính thức đi vào hoạt , tổng công ty về Ủy ban Hiện nay, những công đoạn cuối cùng để đưa Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước về Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các đối
  2018-09-29T15:42:08Z
 • Hoàn thiện thủ tục bàn giao tập đoàn, tổng công ty về Ủy ban Quản vốn Nhà nước

  Hoàn thiện thủ tục bàn giao tập đoàn, tổng công ty về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước
  quy định thủ tục bàn giao tập đoàn, tổng công ty về Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Bộ . Sớm hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định thủ tục bàn giao tập đoàn, tổng công ty về Ủy ban Quản vốn Nhà nước Để hoàn thành nhiệm vụ Thủ tướng giao, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Ban chỉ đạo
  2018-07-26T09:07:07Z
 • Cơ cấu tổ chức Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải tinh gọn

  Cơ cấu tổ chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải tinh gọn
  của Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, bảo đảm thực hiện có hiệu quả cầu Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án tuyển dụng công Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Dự thảo Nghị định phải bảo đảm phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng
  2018-03-24T09:04:02Z
 • Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Trọng tâm cổ phần hóa, thoái vốn, hiệu quả

  Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Trọng tâm cổ phần hóa, thoái vốn, hiệu quả
  Nguyễn Hoàng Anh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng làm Chủ tịch Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh lễ công bố Nghị quyết của Chính phủ thành lập Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và trao giao. Thủ tướng chúc Chủ tịch Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và tập thể cán bộ, người lao
  2018-02-12T15:16:25Z
 • Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn được chấp thuận thôi chức Tổng Giám đốc PVN

  Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn được chấp thuận thôi chức Tổng Giám đốc PVN
  Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa chấp thuận đơn xin từ chức của ông Nguyễn Vũ , Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), theo nguyện vọng cá nhân.   Ủy ban Quản vốn nhà Trường Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).   Theo thông tin từ Ủy ban Quản vốn
  2019-04-18T20:16:46Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.