• Bế mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Bế mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  - Chiều ngày 10/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 34 sau ba ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả, trách nhiệm, hoàn thành chương trình đề ra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số
  2019-05-10T19:23:41Z
 • Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 34. Thủ tướng Chính phủ phân
  2019-04-25T06:13:43Z
 • Bế mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Bế mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  , Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị biểu Quốc hội đúng quy định hoặc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4/2019 tới; đồng xét việc xóa nợ tiền thuế Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết
  2019-03-13T20:41:44Z
 • Khai mạc phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Khai mạc phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  Thường vụ Quốc hội. Trong đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan hữu quan rút kinh nghiệm, cần thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã . Chính phủ cũng cần quan tâm bố trí cho ý kiến đối với các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào
  2019-03-11T10:55:04Z
 • Bế mạc phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Bế mạc phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 28 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phát tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành nội dung chương trình để ra hội đã hoàn thành nội dung chương trình để ra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các báo cáo
  2018-10-17T19:02:54Z
 • Ngày đầu tiên Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Ngày đầu tiên Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các nội dung phiên họp Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem
  2018-10-16T09:19:20Z
 • Ngày 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn về công tác nhân sự

  Ngày 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn về công tác nhân sự
   - Theo Chương trình Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến vào ngày 17 /10 tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành thời gian cho ý kiến về công tác nhân sự để chuẩn bị cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến các báo cáo về: Điều chỉnh
  2018-10-11T16:14:16Z
 • Chuẩn bị Phiên họp thứ 23 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

  Chuẩn bị Phiên họp thứ 23 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
  dự án Luật phục vụ cho Phiên họp thứ 23 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Cụ thể, Thủ Chương trình Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế
  2018-03-27T20:33:38Z
 • Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn hai Bộ trưởng

  Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn hai Bộ trưởng
  (VnMedia) - Hôm nay (19/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp
  2018-03-19T06:32:17Z
 • Hàng loạt vấn đề quan trọng chuẩn bị trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Hàng loạt vấn đề quan trọng chuẩn bị trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  (VnMedia) - Để chuẩn bị Phiên họp thứ 22 và 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ
  2018-02-26T19:24:25Z
 • Hôm nay, khai mạc Phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Hôm nay, khai mạc Phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  (VnMedia) -  Chiều nay 11/12, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc Phiên họp thứ 19 thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc bổ
  2017-12-11T06:29:57Z
 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về BOT

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về BOT
  (VnMedia) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm tác công tư (PPP) nói chung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập khuyết điểm, vi phạm. Tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội vào kỳ họp cuối năm
  2017-10-25T19:10:03Z
 • Hôm nay, 2 Bộ trưởng trả lời chất vấn trước Ủy ban thường vụ Quốc hội

  Hôm nay, 2 Bộ trưởng trả lời chất vấn trước Ủy ban thường vụ Quốc hội
  (VnMedia) - Hôm nay (ngày 18/4), tại phiên họp thứ 9 của Uỷ ban TVQH, hai Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn sẽ trả lời chất vấn.
  2017-04-18T08:28:37Z
 • Bế mạc phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14

  Bế mạc phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14
  (VnMedia) - Sáng 22/12, Phiên họp thứ 5 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV đã bế mạc sau 3,5 ngày với nhiều nội dung quan trọng. Phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã bế mạc Theo đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc đánh giá kết quả Kỳ họp thứ hai và bước đầu
  2016-12-22T15:53:27Z
 • Phân công chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Phân công chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 33, gửi hồ sơ tài liệu đúng thời hạn
  2019-04-01T19:23:15Z
 • Chính phủ phân công chuẩn bị phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Chính phủ phân công chuẩn bị phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  Chính phủ để chuẩn bị phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch ban Thường vụ Quốc hội; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phân công các Bộ trưởng thay mặt Chính phủ, thừa ủy nhà nước và nợ công; những vấn đề phát sinh và dự kiến các nội dung cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ
  2018-07-02T21:01:36Z
 • Thủ tướng phân công các Bộ trưởng báo cáo tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Thủ tướng phân công các Bộ trưởng báo cáo tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  (VnMedia) - Để chuẩn bị Phiên họp thứ 20 và 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ
  2017-12-30T10:31:10Z
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch
  (VnMedia) - Ngày 22/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch với 100% ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng. Ủy ban Thường
  2018-12-22T16:00:47Z
 • Nhân sự dự kiến của Quốc hội khóa 14

  Nhân sự dự kiến của Quốc hội khóa 14
  Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14. Cụ thể như sau: Nhân sự Chủ tịch Quốc hội khóa 14 , Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư , chiều nay, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII
  2016-07-21T09:31:51Z
 • Thường vụ Quốc hội không đồng ý tăng thuế môi trường với xăng

  Thường vụ Quốc hội không đồng ý tăng thuế môi trường với xăng
  trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, việc điều chỉnh thuế Thường vụ Quốc hội đồng ý. Ảnh minh họa Như VnMedia đã đưa tin về việc Chính phủ đề xuất (VnMedia) - Đề xuất tăng kịch trần thuế môi trường từ ngày 1/10 của Chính phủ chưa được Ủy ban
  2018-07-12T14:41:41Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.