• Việt Nam là nước thực hiện nhiều cải cách nhất trong 16 năm qua

  Việt Nam là nước thực hiện nhiều cải cách nhất trong 16 năm qua
  đã hoàn thành việc xây dựng các Nghị định về điều kiện kinh doanh và được Chính phủ thông qua. Trong đó, một số điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý, thiếu rõ ràng đã được cắt bỏ, rút ngắn yêu cầu về thời gian, giảm các yêu cầu về số lượng, cắt bỏ và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh về địa
  2019-07-24T07:48:25Z
 • Chính phủ ra Nghị quyết thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

  Chính phủ ra Nghị quyết thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
  vừa. Cắt giảm mạnh các rào cản về điều kiện kinh doanh Để đạt được mục tiêu trên, Nghị quyết đặt ra rào cản về điều kiện kinh doanh trong nông nghiệp, tạo sức hấp dẫn doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
  2019-07-20T06:52:20Z
 • Bộ Công an đề nghị không kéo dài thời gian thí điểm Uber, Grab

  Bộ Công an đề nghị không kéo dài thời gian thí điểm Uber, Grab
  xe và lái xe tham gia thí điểm. Bởi theo đề án, các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải hành thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô được
  2018-02-26T19:40:42Z
 • Tạm đình chỉ 49 cơ sở kinh doanh karaoke tại quận Long Biên

  Tạm đình chỉ 49 cơ sở kinh doanh karaoke tại quận Long Biên
  cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC. Đối với 18 cơ sở đủ điều kiện kinh doanh karaoke, UBND quận Long kiện kinh doanh karaoke, còn lại 57 cơ sở kinh doanh nhưng không đảm bảo quy định, trong số này có 49 kinh doanh karaoke trên địa bàn, lực lượng chức năng ghi nhận có 18 cơ sở kinh doanh đảm bảo các điều
  2017-12-21T11:05:28Z
 • Xuất hiện xăng A92 kém chất lượng: Bộ Công Thương đề nghị xử lý vi phạm

  Xuất hiện xăng A92 kém chất lượng: Bộ Công Thương đề nghị xử lý vi phạm
  nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định đồng thời giám sát chặt chẽ các cửa hàng xăng dầu đã bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.   Sở Công Thương tỉnh Nghệ
  2017-10-20T14:45:12Z
 • Hệ lụy sốt nóng bất động sản tại Nha Trang

  Hệ lụy sốt nóng bất động sản tại Nha Trang
  các dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh thông qua hợp đồng đặt cọc, giữ chỗ. “Tình trạng này làm chưa đủ điều kiện kinh doanh. Khánh An
  2017-08-08T19:50:25Z
 • Hà Nội phạt xe hợp đồng không gắn phù hiệu

  Hà Nội phạt xe hợp đồng không gắn phù hiệu
  bản đáp ứng được các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, một số đơn vị dựng kế hoạch, đề cương kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh đối
  2017-08-02T14:27:46Z
 • Môi trường kinh doanh Việt Nam khởi sắc, nhưng vẫn còn xa các nước Asean 4

  Môi trường kinh doanh Việt Nam khởi sắc, nhưng vẫn còn xa các nước Asean 4
  địa phương. Các bộ ngành đang chủ động tiến hành cắt giảm điều kiện kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính quyết liệt. Bộ Công Thương Công Bố kế hoạch cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực cạnh tranh với nhiều nước”, ông Tuấn thông tin.   Điều kiện kinh doanh còn nhiều phiền hà
  2018-11-23T06:20:05Z
 • Việt Nam coi cải cách cơ cấu là một ưu tiên chính sách

  Việt Nam coi cải cách cơ cấu là một ưu tiên chính sách
  doanh (trong đó, Bộ Công Thương đã cắt giảm, đơn giản hóa 55% trên tổng số điều kiện kinh doanh trong 16 doanh (chiếm 36% tổng số điều kiện kinh doanh còn lại) trong thời gian tới.   Về thuận lợi hóa kinh quốc tế.   Minh chứng cụ thể là năm 2017, Chính phủ Việt Nam đã cắt giảm hàng trăm điều kiện kinh
  2018-11-16T09:25:38Z
 • Khánh Hòa: Siết chặt quản lý các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị

  Khánh Hòa: Siết chặt quản lý các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị
  động vốn trái phép, mua bán bất động sản khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật
  2018-07-31T14:23:19Z
 • Môi trường kinh doanh Việt Nam: Còn quá cách xa khối Asean

  Môi trường kinh doanh Việt Nam: Còn quá cách xa khối Asean
  nghiệp 2014 được thực hiện nghiêm túc, hàng nghìn điều kiện kinh doanh đang được quy định tại thông tư phải bãi bỏ, tiến hành rà soát nghiêm túc các điều kiện kinh doanh và ban hành gần 50 nghị định thay được mốc thời gian 1/7/2016 là các điều kiện kinh doanh tại thông tư phải bãi bỏ như luật quy định
  2016-12-05T15:03:11Z
 • Yêu cầu khẩn của Thủ tướng về "xe dù, bến cóc"

  Yêu cầu khẩn của Thủ tướng về "xe dù, bến cóc"
  hành trình về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để làm cơ sở xử lý nghiêm đối với của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nhằm bảo đảm trật tự an toàn đơn vị kinh doanh vận tải hành khách thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh
  2016-02-06T08:14:34Z
 • Xe taxi chỉ được lưu hành 8 năm kể từ lần đầu đăng ký

  Xe taxi chỉ được lưu hành 8 năm kể từ lần đầu đăng ký
  quy định của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải
  2016-01-14T19:39:36Z
 • Nguy cơ thị trường xăng dầu có thể bị "lũng đoạn" bởi các thương nhân đầu mối

  Nguy cơ thị trường xăng dầu có thể bị "lũng đoạn" bởi các thương nhân đầu mối
  điều kiện kinh doanh tại Nghị định 83 là rất cao mà chỉ một số ít thương nhân có tiềm lực tài chính lớn với mỗi cấp bậc là các điều kiện kinh doanh khá là khắt khe..). Đây cũng sẽ là một trong những nguy cơ dụng cơ chế can thiệp hành chính trực tiếp như trước, mà phải là giảm bớt các điều kiện kinh doanh để
  2018-06-10T07:47:38Z
 • Bộ Công Thương kiến nghị công nhận tính pháp lý của giấy phép điện tử

  Bộ Công Thương kiến nghị công nhận tính pháp lý của giấy phép điện tử
  , ngành có liên quan một số nội dung trong lĩnh vực cải cách hành chính, thủ tục, điều kiện kinh doanh chỉnh và bổ sung chương trình xây dựng pháp luật, bãi bỏ văn bản về điều kiện kinh doanh, cập nhật các cách hành chính, thủ tục, điều kiện kinh doanh, giao dịch điện tử và chữ ký số… Đối với kiến
  2017-02-10T07:20:40Z
 • Sẽ có 5 doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam

  Sẽ có 5 doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam
  chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm thực hiện theo quy định tại Nghị định 88 chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm thì lựa chọn những doanh nghiệp có ưu thế doanh nghiệp đều được phải xếp hạng tín nhiệm. Đến năm 2030, xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
  2015-04-21T10:15:02Z
 • Ứng dụng công nghệ phát hiện, xử lý vi phạm giao thông

  Ứng dụng công nghệ phát hiện, xử lý vi phạm giao thông
  đơn vị kinh doanh vận tải; công tác quản lý nhà nước về điều kiện kinh doanh vận tải cũng như hoạt hiện quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải tại tất cả các đơn vị kinh doanh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; phân tích dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và
  2015-06-03T18:26:25Z
 • Xử nghiêm hành vi nhũng nhiễu tạo gánh nặng cho doanh nghiệp

  Xử nghiêm hành vi nhũng nhiễu tạo gánh nặng cho doanh nghiệp
  đổi quy chuẩn kỹ thuật theo hướng không quy định các nội dung có tính chất điều kiện kinh doanh. Tiếp cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; tiếp tục doanh có điều kiện; đảm bảo phân biệt rõ khái niệm điều kiện kinh doanh và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy
  2018-11-11T08:04:17Z
 • Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép kinh doanh vũ khí quân dụng

  Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép kinh doanh vũ khí quân dụng
  thương mại. Điều kiện kinh doanh quân trang, quân dụng Điều 9 dự thảo nghị định đã quy định hàng loạt điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quân trang phục vụ nhiệm vụ quốc phòng Tư pháp đang chuẩn bị tổ chức thẩm định Tờ trình về việc ban hành Nghị định quy định về điều kiện
  2017-10-18T15:55:10Z
 • Khánh Hòa chỉ đạo tổng kiểm tra các nhà hàng sau 2 vụ nâng giá quá cao

  Khánh Hòa chỉ đạo tổng kiểm tra các nhà hàng sau 2 vụ nâng giá quá cao
  đủ điều kiện kinh doanh, bán hàng không niêm yết giá, không đúng giá niêm yết. Các cơ quan báo cáo
  2019-02-12T20:01:41Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.