• Những lưu ý về chính sách và triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2019

  Những lưu ý về chính sách và triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2019
  nghiệp chờ giải thể và 4,1 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 23,9%). Điều này cho thấy nghiệp chờ giải thể và 4,1 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 23,9%). Điều này cho thấy
  2019-04-13T06:42:03Z
 • Doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam tăng mạnh

  Doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam tăng mạnh
  2.005 doanh nghiệp, giảm 45,8%, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 1 ,7% so với cùng kỳ năm 2018, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ hoàn thành thủ tục giải thể là 17 .265 doanh nghiệp...   Trong khi đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 4 tháng đầu năm
  2019-05-03T09:40:10Z
 • Lượng doanh nghiệp quay trở lại thị trường tăng mạnh

  Lượng doanh nghiệp quay trở lại thị trường tăng mạnh
  gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, giảm 28,1%; có 884 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 4643 doanh nghiệp, tăng 19
  2016-05-28T10:31:17Z
 • Doanh nghiệp thành lập mới và quy mô vốn tại Việt Nam tăng cao

  Doanh nghiệp thành lập mới và quy mô vốn tại Việt Nam tăng cao
  thủ tục giải thể, trong đó có 11,4 nghìn doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp làm thủ tục giải thể; doanh nghiệp thông báo giải thể là 8,8 nghìn doanh nghiệp, chiếm 34,2% và 5 ,5 nghìn doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, chiếm 21,4%.   Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải
  2019-09-03T14:00:36Z
 • Làn sóng khởi nghiệp đang là kênh huy động nguồn vốn cho nền kinh tế

  Làn sóng khởi nghiệp đang là kênh huy động nguồn vốn cho nền kinh tế
  làm thủ tục giải thể, chiếm 23,8%.   Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 5 tháng đầu quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 90,3% tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể), tăng 13 ,4%), tăng 26%...   Trong 5 tháng đầu năm nay còn có 19.354 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục
  2019-05-31T09:01:41Z
 • Mỗi ngày có hơn 400 doanh nghiệp mới được thành lập

  Mỗi ngày có hơn 400 doanh nghiệp mới được thành lập
  ,2%; có 1.771 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 26,2%.   Tính chung 10 tháng, cả nước có quan đến số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, trong 10 tháng năm 2018 là 13.307 doanh nghiệp 91,7% và tăng 35,9%. Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán
  2018-10-29T15:17:11Z
 • Khó khăn, hàng nghìn doanh nghiệp phải ngừng hoạt động

  Khó khăn, hàng nghìn doanh nghiệp phải ngừng hoạt động
  tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 11,5%.     Trong 8 tháng kỳ năm 2014. Đáng chú ý, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 2.252 công ty
  2015-08-29T10:49:46Z
 • Tăng trưởng GDP quý I/2019 ước tính tăng 6,79%, thấp hơn cùng kỳ năm 2018!

  Tăng trưởng GDP quý I/2019 ước tính tăng 6,79%, thấp hơn cùng kỳ năm 2018!
  .331 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, trong đó có 8.404 doanh nghiệp bị thu hồi giấy hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; doanh nghiệp thông báo giải thể là 3.378 doanh nghiệp, chiếm 22% và 3.549 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, chiếm 23,2%.   Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục
  2019-03-30T08:36:26Z
 • Thành lập hàng nghìn doanh nghiệp mới

  Thành lập hàng nghìn doanh nghiệp mới
  của Tổng cục thống kê, số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 2779
  2015-10-27T15:46:15Z
 • Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng đột biến

  Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng đột biến
  tin vào triển vọng của nền kinh tế.   Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm , số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 8 tháng là 7
  2016-08-30T12:22:52Z
 • Hà Nội: Thêm một doanh nghiệp đa cấp chấm dứt hoạt động

  Hà Nội: Thêm một doanh nghiệp đa cấp chấm dứt hoạt động
  ty chấm dứt hoạt động và thực hiện thủ tục giải thể. Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp được
  2017-04-19T13:39:57Z
 • Hàng nghìn doanh nghiệp đang gặp khó khăn

  Hàng nghìn doanh nghiệp đang gặp khó khăn
  sự gia tăng của các doanh nghiệp mới, trong tháng 1 số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm
  2016-01-27T14:55:11Z
 • Thủ tướng "lệnh" giải thể 3 Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu

  Thủ tướng "lệnh" giải thể 3 Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu
  Ninh tiến hành thủ tục giải thể 3 Trạm Kiểm soát liên hợp nêu trên theo đúng quy định. Bên cạnh đó, có
  2016-01-19T06:29:35Z
 • Loại doanh nghiệp nào đang giải thể nhiều nhất?

  Loại doanh nghiệp nào đang giải thể nhiều nhất?
  đồng. Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm ,8%) đã hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2015. Ảnh minh họa tục giải thể, chấm dứt hoạt động (tăng 34,1%). Nếu tính chung cả 4 tháng đầu năm nay, tình hình
  2015-05-01T14:52:29Z
 • Số lượng doanh nghiệp quay trở lại thị trường tăng mạnh

  Số lượng doanh nghiệp quay trở lại thị trường tăng mạnh
  tục giải thể là 2.471 doanh nghiệp, tăng 4,0%; Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1 tục giải thể (tăng 20,0%). Trung bình mỗi tháng có 8.172 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. &nbsp doanh có thời hạn là 2.501 doanh nghiệp, tăng 2,4%; Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ hoàn thành thủ
  2019-07-30T06:52:59Z
 • Nhiều doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

  Nhiều doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động
  nghiệp hoặc không đăng ký. Có 748 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, giảm 9 năm 2014. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong , trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 1.947 công ty trách nhiệm
  2015-07-29T17:29:06Z
 • Nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức

  Nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức
  đăng ký; có 824 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 29,8%. &nbsp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm là 4.708 doanh ký dưới 10 tỷ đồng. Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục
  2015-06-27T16:33:18Z
 • (Infographic) - Số doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng

  (Infographic) - Số doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng
  thể trong 8 tháng đầu năm 2018. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 8 tháng đầu năm 2018
  2018-08-30T13:40:04Z
 • Số doanh nghiệp mới thành lập tăng đột biến trong tháng 4

  Số doanh nghiệp mới thành lập tăng đột biến trong tháng 4
  năm 2016.   Cũng theo số liệu của Tổng cục thống kê, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể
  2017-05-04T14:21:06Z
 • Doanh nghiệp khó khăn buộc phải ngừng hoạt động tăng cao

  Doanh nghiệp khó khăn buộc phải ngừng hoạt động tăng cao
  tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 7 tháng là 6422 doanh nghiệp, tăng 17 kỳ năm trước (7 tháng đầu năm 2015 tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2014). Số doanh nghiệp hoàn tất thủ
  2016-07-28T15:23:47Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.