Thứ 3, Ngày 28/03/2017 22:46
Hôm nay, Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương

Hôm nay, Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương

(VnMedia) - Ngày 26/1, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại hội trường. Sau đó Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Teo chương trình, các đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn, ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành
Ban Chấp hành Trung ương nghiêm túc tự phê bình

Ban Chấp hành Trung ương nghiêm túc tự phê bình

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI, do Ủy viên Bộ Chính khuyết điểm, thiếu sót. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng nghiêm túc tự phê bình Hồng Anh cho biết, tập thể Ban Chấp hành Trung ương đã khẩn trương triển khai nghị quyết Đại hội XI
Hôm nay, Ban Chấp hành khóa XII bầu Tổng Bí thư

Hôm nay, Ban Chấp hành khóa XII bầu Tổng Bí thư

(VnMedia) - Hôm nay (27/1), Ban Chấp hành khóa XII sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị Đảng XII đã công bố danh sách trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bao gồm 180 Ủy viên cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, gồm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Ban chấp hành Trung ương khóa XII: Bộ trưởng nào ở lại?

Ban chấp hành Trung ương khóa XII: Bộ trưởng nào ở lại?

Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng... vừa trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tỉnh ủy trẻ tuổi cũng trúng cử Ban Chấp hành mới, như Bí thư Đà Nẵng Phạm Xuân Anh, Bí thư Kiên Giang
Danh sách 200 đồng chí trúng cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Danh sách 200 đồng chí trúng cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII

nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử và công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành ủy viên thuộc Ban chấp hành Trung ương khóa XII, bao gồm 180 ủy viên chính thức (phân theo khu vực khuyết.   Trước đó trong sáng nay, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa
Chiều nay công bố kết quả bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương

Chiều nay công bố kết quả bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương

(VnMedia) - Sáng nay 26/1, Đại hội XII bắt đầu tiến hành bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII gồm chính thức và ủy viên Trung ương dự khuyết tại đoàn, các đại biểu ghi phiếu bầu cử Ban chấp hành Trung ương tại đoàn. Khoảng 9h20 sáng 26/1, đại biểu bắt đầu bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Trung ương tại hội
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVI

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVI

(VnMedia) - Ngày 1/11/2015, Đại hội Đảng bộ Hà Nội đã bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà các văn kiện trình Đại hội XVI Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; (2) thảo luận góp ý vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; (3) Bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI; (4) Bầu Đoàn
Người trẻ nhất trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội sinh năm 1979

Người trẻ nhất trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội sinh năm 1979

(VnMedia) - Chiều 1/11, sau phần thảo luận tại hội trường, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 -2020 và diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVI. Đại hội đã bầu ra 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố
Chiều 1/11, Hà Nội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố

Chiều 1/11, Hà Nội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố

vào sáng 1/11. Chiều cùng ngày, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Trước đó khác nhau. Về bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI và đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần , quy tụ mọi người, dám nghĩ, dám làm vào Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI,  đảm bảo cơ cấu, tiêu
Ban chấp hành Trung ương thảo luận nhân sự khóa XII

Ban chấp hành Trung ương thảo luận nhân sự khóa XII

hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sự Ban Chấp hành Trung ương ở vòng 1, vòng 2 đã được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc cứu kỹ các phương án giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII để thảo luận và đóng góp ý
57 nhà báo được bầu vào Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X

57 nhà báo được bầu vào Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X

ra tại Cung Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội. Danh sách Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, và các Nhà báo tỉnh, thành phố. Qua ba ngày làm việc, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành; thảo luận sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Hội Nhà báo
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử Ban chấp hành Trung ương XII với số phiếu cao

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử Ban chấp hành Trung ương XII với số phiếu cao

(VnMedia) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được Đại hội Đảng XII bầu vào Ban Chấp hành Trung ương : Không   Chức vụ:   - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VII ; - Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII.   - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Đại hội Đảng lần thứ XII nghe báo cáo về công tác nhân sự

Đại hội Đảng lần thứ XII nghe báo cáo về công tác nhân sự

Chiều 23/1, Đại hội Đảng lần thứ XII nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Sau đó, Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới. Theo chương trình Đại hội, sáng Chủ Nhật (24/1), các đoàn
Hôm nay, Khai mạc hội nghị Trung ương 4

Hôm nay, Khai mạc hội nghị Trung ương 4

(VnMedia) - Sáng nay 9/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 đã khai mạc tại
Trung ương đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt

Trung ương đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt

(VnMedia) - Ngày 12/1, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tiếp tục ngày làm thu ý kiến Trung ương tại Hội nghị Trung ương 13 để bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính viên Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến sửa trực tiếp vào văn bản dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành
Thông qua danh sách giới thiệu lần đầu các ứng cử viên Ủy viên BCHTW khoá XII

Thông qua danh sách giới thiệu lần đầu các ứng cử viên Ủy viên BCHTW khoá XII

(VnMedia) - VnMedia giới thiệu toàn văn thông báo Hội nghị lần thứ 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 5 đến ngày 11/10, Ban Chấp hành Trung 2016 - 2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII và một số vấn đề quan trọng
Nhà báo phải có trách nhiệm với phát ngôn của mình trên mạng xã hội

Nhà báo phải có trách nhiệm với phát ngôn của mình trên mạng xã hội

Hội nghị Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá 10 tại TP. HCM vừa bế mạc. Một trong những phương hướng nhiệm vụ quan trọng của Ban chấp hành Hội Nhà báo năm 2016 là việc sửa đổi, hoàn thiện bộ
Kết quả bầu Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kết quả bầu Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương

(VnMedia) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 3 đồng chí vào Ban Bí hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa
Trung ương nhất trí cao thông qua danh sách đề cử Ủy viên Trung ương khoá XI

Trung ương nhất trí cao thông qua danh sách đề cử Ủy viên Trung ương khoá XI

Sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đại hội XII của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương ghi nhận, biểu dương đại hội đảng bộ các cấp đã chủ lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội
Trung ương làm việc về công tác nhân sự

Trung ương làm việc về công tác nhân sự

(VnMedia) - Chiều 18/12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp . Ngày 18/12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bước sang ngày làm việc thứ năm