http://vnmedia.vn/tim-kiem/v3.txt?
Tìm kiếm
 • Hôm nay, Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương

  Hôm nay, Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương
  (VnMedia) - Ngày 26/1, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại hội trường. Sau đó Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Teo chương trình, các đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn, ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành
  2016-01-26T08:40:54Z
 • Ban Chấp hành Trung ương nghiêm túc tự phê bình

  Ban Chấp hành Trung ương nghiêm túc tự phê bình
  Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI, do Ủy viên Bộ Chính khuyết điểm, thiếu sót. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng nghiêm túc tự phê bình Hồng Anh cho biết, tập thể Ban Chấp hành Trung ương đã khẩn trương triển khai nghị quyết Đại hội XI
  2016-01-22T10:10:40Z
 • Hôm nay, Ban Chấp hành khóa XII bầu Tổng Bí thư

  Hôm nay, Ban Chấp hành khóa XII bầu Tổng Bí thư
  (VnMedia) - Hôm nay (27/1), Ban Chấp hành khóa XII sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị Đảng XII đã công bố danh sách trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bao gồm 180 Ủy viên cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, gồm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương
  2016-01-27T08:44:25Z
 • Ban chấp hành Trung ương khóa XII: Bộ trưởng nào ở lại?

  Ban chấp hành Trung ương khóa XII: Bộ trưởng nào ở lại?
  Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng... vừa trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tỉnh ủy trẻ tuổi cũng trúng cử Ban Chấp hành mới, như Bí thư Đà Nẵng Phạm Xuân Anh, Bí thư Kiên Giang
  2016-01-26T17:43:09Z
 • Danh sách 200 đồng chí trúng cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII

  Danh sách 200 đồng chí trúng cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII
  nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử và công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành ủy viên thuộc Ban chấp hành Trung ương khóa XII, bao gồm 180 ủy viên chính thức (phân theo khu vực khuyết.   Trước đó trong sáng nay, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa
  2016-01-26T16:19:40Z
 • Chiều nay công bố kết quả bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương

  Chiều nay công bố kết quả bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương
  (VnMedia) - Sáng nay 26/1, Đại hội XII bắt đầu tiến hành bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII gồm chính thức và ủy viên Trung ương dự khuyết tại đoàn, các đại biểu ghi phiếu bầu cử Ban chấp hành Trung ương tại đoàn. Khoảng 9h20 sáng 26/1, đại biểu bắt đầu bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Trung ương tại hội
  2016-01-26T11:47:14Z
 • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVI

  Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVI
  (VnMedia) - Ngày 1/11/2015, Đại hội Đảng bộ Hà Nội đã bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà các văn kiện trình Đại hội XVI Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; (2) thảo luận góp ý vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; (3) Bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI; (4) Bầu Đoàn
  2015-11-03T06:43:27Z
 • Người trẻ nhất trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội sinh năm 1979

  Người trẻ nhất trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội sinh năm 1979
  (VnMedia) - Chiều 1/11, sau phần thảo luận tại hội trường, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 -2020 và diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVI. Đại hội đã bầu ra 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố
  2015-11-01T19:13:42Z
 • Chiều 1/11, Hà Nội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố

  Chiều 1/11, Hà Nội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố
  vào sáng 1/11. Chiều cùng ngày, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Trước đó khác nhau. Về bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI và đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần , quy tụ mọi người, dám nghĩ, dám làm vào Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI,  đảm bảo cơ cấu, tiêu
  2015-10-31T19:58:24Z
 • Ban chấp hành Trung ương thảo luận nhân sự khóa XII

  Ban chấp hành Trung ương thảo luận nhân sự khóa XII
  hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sự Ban Chấp hành Trung ương ở vòng 1, vòng 2 đã được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc cứu kỹ các phương án giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII để thảo luận và đóng góp ý
  2015-10-05T10:48:27Z
 • 57 nhà báo được bầu vào Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X

  57 nhà báo được bầu vào Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X
  ra tại Cung Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội. Danh sách Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, và các Nhà báo tỉnh, thành phố. Qua ba ngày làm việc, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành; thảo luận sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Hội Nhà báo
  2015-08-09T12:03:39Z
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử Ban chấp hành Trung ương XII với số phiếu cao

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử Ban chấp hành Trung ương XII với số phiếu cao
  (VnMedia) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được Đại hội Đảng XII bầu vào Ban Chấp hành Trung ương : Không   Chức vụ:   - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VII ; - Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII.   - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
  2016-01-26T16:34:26Z
 • Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Kỷ luật hàng loạt cán bộ quận Tân Phú là bài học đau xót

  Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Kỷ luật hàng loạt cán bộ quận Tân Phú là bài học đau xót
  (VnMedia) -  Sau hai ngày làm việc, chiều ngày 28/6,Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ khiển trách. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã xem xét quyết định kỷ luật đối với đồng chí Huỳnh Văn
  2017-06-29T05:53:16Z
 • Đại hội Đảng lần thứ XII nghe báo cáo về công tác nhân sự

  Đại hội Đảng lần thứ XII nghe báo cáo về công tác nhân sự
  Chiều 23/1, Đại hội Đảng lần thứ XII nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Sau đó, Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới. Theo chương trình Đại hội, sáng Chủ Nhật (24/1), các đoàn
  2016-01-23T17:37:09Z
 • Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Ngày 10/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Thưa các đồng chí Trung ương, Thưa các đồng chí tham dự hội nghị, Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành
  2017-05-10T19:47:04Z
 • Hôm nay, Khai mạc hội nghị Trung ương 4

  Hôm nay, Khai mạc hội nghị Trung ương 4
  (VnMedia) - Sáng nay 9/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 đã khai mạc tại
  2016-10-09T10:17:20Z
 • Trung ương đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt

  Trung ương đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt
  (VnMedia) - Ngày 12/1, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tiếp tục ngày làm thu ý kiến Trung ương tại Hội nghị Trung ương 13 để bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính viên Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến sửa trực tiếp vào văn bản dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành
  2016-01-13T06:56:24Z
 • Thông qua danh sách giới thiệu lần đầu các ứng cử viên Ủy viên BCHTW khoá XII

  Thông qua danh sách giới thiệu lần đầu các ứng cử viên Ủy viên BCHTW khoá XII
  (VnMedia) - VnMedia giới thiệu toàn văn thông báo Hội nghị lần thứ 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 5 đến ngày 11/10, Ban Chấp hành Trung 2016 - 2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII và một số vấn đề quan trọng
  2015-10-11T19:52:50Z
 • Cách chức Bí thư Đà Nẵng, cho thôi Trung ương Đảng với ông Nguyễn Xuân Anh

  Cách chức Bí thư Đà Nẵng, cho thôi Trung ương Đảng với ông Nguyễn Xuân Anh
  (VnMedia) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; và cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Anh. Theo đó, trong ngày làm việc thứ 3 (6/10) Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa
  2017-10-06T18:37:13Z
 • Nhà báo phải có trách nhiệm với phát ngôn của mình trên mạng xã hội

  Nhà báo phải có trách nhiệm với phát ngôn của mình trên mạng xã hội
  Hội nghị Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá 10 tại TP. HCM vừa bế mạc. Một trong những phương hướng nhiệm vụ quan trọng của Ban chấp hành Hội Nhà báo năm 2016 là việc sửa đổi, hoàn thiện bộ
  2016-04-26T18:22:10Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.