• Dự thảo Luật Quốc phòng: Cấp huyện được phép ban bố lệnh giới nghiêm

  Dự thảo Luật Quốc phòng: Cấp huyện được phép ban bố lệnh giới nghiêm
  ; UBND cấp tỉnh ban bố lệnh giới nghiêm tại địa phương cấp huyện; UBND cấp huyện ban bố lệnh giới nghiêm tại địa phương cấp xã… Khu vực phòng thủ tổ chức đến cấp huyện Chiều 22/5, Quốc hội đã phòng thủ được tổ chức theo địa bàn cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, là bộ
  2018-05-23T07:31:51Z
 • Bàn và xin ý kiến khi sắp xếp lại hàng trăm đơn vị hành chính trên cả nước

  Bàn và xin ý kiến khi sắp xếp lại hàng trăm đơn vị hành chính trên cả nước
  (VnMedia) - Theo tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021, sẽ phải tiến hành sắp xếp 16 đơn vị cấp huyện và 637 đơn vị cấp xã. Phó Thủ tướng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc góp ý dự thảo Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện
  2018-08-10T09:00:18Z
 • Địa phương đi đầu triển khai kế hoạch hành động thích ứng biến đổi khí hậu

  Địa phương đi đầu triển khai kế hoạch hành động thích ứng biến đổi khí hậu
  hoạch hành động thích ứng biến đổi khí hậu cấp huyện vùng đồng bằng sông Hồng. Ngày 23/3/2018 tại huyện biến đổi khí hậu (BĐKH) cấp huyện - cơ hội và thách thức” nhằm thúc đẩy việc hiểu rõ và thực hiện đây là một trong những cơ hội rất tốt để xây dựng thành công Kế hoạch thích ứng BĐKH cấp huyện. Khi đã
  2018-03-23T18:22:40Z
 • Năm 2016, đặc biệt chú trọng giám sát những vụ tham nhũng lớn

  Năm 2016, đặc biệt chú trọng giám sát những vụ tham nhũng lớn
  sát vào cấp xã, cấp huyện trong năm 2016.   Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn
  2015-12-26T13:31:24Z
 • Thành ủy Hà Nội tuyển dụng gần 100 công chức không qua thi tuyển

  Thành ủy Hà Nội tuyển dụng gần 100 công chức không qua thi tuyển
  (VnMedia) - Đối tượng tuyển dụng là những người đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên những người đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thuộc ngành, lĩnh vực cần tuyển, sau đó chuyển từ cấp huyện trở lên thuộc ngành, lĩnh vực cần tuyển, sau đó chuyển sang công tác tại các đơn vị sự
  2018-03-29T08:47:33Z
 • Thí điểm sáp nhập Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và chi nhánh phát triển quỹ đất

  Thí điểm sáp nhập Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và chi nhánh phát triển quỹ đất
  chi nhánh phát triển quỹ đất, giao UBND cấp huyện quản lý.   Ảnh minh họa Xét đề phóng mặt bằng và chi nhánh phát triển quỹ đất, giao UBND cấp huyện quản lý, Thủ tướng Chính phủ giao
  2017-05-23T21:59:45Z
 • Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự ra sao?

  Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự ra sao?
  trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chi trả. Đây là một trong những quân sự cấp huyện được đảm bảo các chế độ: Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan nghĩa vụ quân sự; khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện
  2016-02-23T15:24:10Z
 • 100% cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn trước khi bổ nhiệm ngạch

  100% cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn trước khi bổ nhiệm ngạch
  , công chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đáp ứng yêu cầu tiêu
  2016-01-27T08:37:14Z
 • Hà Nội: Nhiều quận huyện xin đất xây trung tâm hành chính mới

  Hà Nội: Nhiều quận huyện xin đất xây trung tâm hành chính mới
  tâm hành chính cấp huyện và cấp xã... Tăng đất ở khu đô thị, đất trụ sở cơ quan - giảm đất cho cơ sở y nhu cầu sử dụng đất để xây dựng mới trung tâm hành chính cấp huyện và cấp xã trong giai đoạn 2015
  2015-12-02T20:02:59Z
 • Cấp xã được ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  Cấp xã được ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sẽ tiếp tục được phép ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thông qua, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sẽ tiếp tục được phép ban hành bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã như thời gian qua, luật đã quy định rõ phạm vi, thẩm
  2015-06-22T15:56:38Z
 • Đưa mục tiêu giảm nghèo vào nghị quyết Đại hội Đảng ở 3 cấp

  Đưa mục tiêu giảm nghèo vào nghị quyết Đại hội Đảng ở 3 cấp
  đưa mục tiêu giảm nghèo vào nghị quyết Đại hội Đảng ở cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh... Đó là một phần nghèo vào nghị quyết Đại hội Đảng ở cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; nêu hết sức cụ thể về mục tiêu, nhiệm
  2015-05-08T19:46:42Z
 • Hà Nội: Rà soát, "thanh lọc" cán bộ cấp sổ đỏ thiếu năng lực, đạo đức

  Hà Nội: Rà soát, "thanh lọc" cán bộ cấp sổ đỏ thiếu năng lực, đạo đức
  lấy ý kiến bằng văn bản của UBND cấp huyện nơi có đất xác nhận việc quản lý, sử dụng đất và đề nghị tranh chấp, Sở TN&MT phối hợp với UBND cấp huyện kiểm tra, xác minh cụ thể. Đồng thời, bỏ thủ tục UBND cấp huyện; UBND cấp xã tham gia xét duyệt để giảm đầu mối xem xét, giảm thời gian giải quyết hồ sơ
  2016-06-24T15:07:18Z
 • Từ 1/1/2019: Thu hồi đất làm đường sẽ thu hồi luôn vùng phụ cận để đấu giá

  Từ 1/1/2019: Thu hồi đất làm đường sẽ thu hồi luôn vùng phụ cận để đấu giá
  về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện sẽ được sửa đổi như sau: Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; Việc lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện
  2018-11-21T11:30:15Z
 • Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa rà soát số phó giám đốc sở

  Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa rà soát số phó giám đốc sở
  nghiêm quy định về số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan cáo tổng hợp số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện trên cả nước
  2016-09-02T20:10:34Z
 • Quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửa

  Quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửa
  thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, của UBND cấp huyện được giao tiếp mình, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, của UBND cấp huyện được giao tiếp nhận tại cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Tại cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện
  2018-04-27T19:39:11Z
 • Sẽ kiện toàn tổ chức, thu gọn đầu mối một số Bộ, Ngành

  Sẽ kiện toàn tổ chức, thu gọn đầu mối một số Bộ, Ngành
  bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Cơ bản hợp nhất văn phòng cấp uỷ với văn phòng hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện. Thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu , nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện những nơi có đủ điều kiện. Cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp
  2017-10-26T20:12:49Z
 • Hà Nội chuẩn bị đấu giá hàng trăm nghìn m2 đất

  Hà Nội chuẩn bị đấu giá hàng trăm nghìn m2 đất
  xen kẹt (dưới 5.000m2) do cấp huyện quản lý: 568 dự án (gồm có 556 dự án mới và 12 dự án chuyển tiếp cấp huyện: 1.745,35 tỷ đồng; ứng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển: 2.953,12 tỷ đồng. Kế hoạch đấu giá ; dự kiến thu trong năm 2019: 11.775,98 tỷ đồng. Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000m2) do cấp huyện
  2018-05-04T11:24:54Z
 • Bộ Công an chính thức xóa bỏ 6 Tổng cục

  Bộ Công an chính thức xóa bỏ 6 Tổng cục
  an cấp tỉnh và tinh gọn tổ chức Công an cấp tỉnh, cấp huyện, giảm hơn 50 đơn vị cấp phòng, gần 1.000 đơn giảm đầu mối cấp đội trực thuộc phòng và Công an cấp huyện... Phương Mai
  2018-08-07T19:49:48Z
 • Sẽ bỏ hộ khẩu và KT3 trong quản lý dân cư

  Sẽ bỏ hộ khẩu và KT3 trong quản lý dân cư
  ” (thực hiện tại cấp huyện, xã) và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Bỏ tại công an cấp tỉnh, cấp huyện cũng sẽ được bãi bỏ. Các thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh
  2017-11-04T22:27:21Z
 • Đề xuất tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức

  Đề xuất tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức
  phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành , phụ cấp quy định nêu trên bao gồm: Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1
  2016-12-07T19:14:01Z