• UBND cấp được phép thực hiện đăng ký nhận con nuôi

  UBND cấp xã được phép thực hiện đăng ký nhận con nuôi
  , bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì UBND cấp được thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi , tổ chức tạm thời nuôi dưỡng hoặc chăm sóc thay thế theo quy định của pháp luật, UBND cấp hàng trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì UBND cấp xem xét, giải quyết hoặc hướng dẫn giải quyết việc
  2019-03-08T07:14:45Z
 • Việt Nam: Sớm công bố kịch bản nước biển dâng đến cấp

  Việt Nam: Sớm công bố kịch bản nước biển dâng đến cấp xã
  , Ngành và địa phương sớm hoàn thiện cập nhật, công bố kịch bản BĐKH, nước biển dâng đến cấp trên cả , Ngành và địa phương sớm hoàn thiện cập nhật, công bố kịch bản BĐKH, nước biển dâng đến cấp trên cả
  2016-04-28T08:44:42Z
 • Cấp được ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  Cấp xã được ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp sẽ tiếp tục được phép ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thông qua, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp sẽ tiếp tục được phép ban hành bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp như thời gian qua, luật đã quy định rõ phạm vi, thẩm
  2015-06-22T15:56:38Z
 • Bàn và xin ý kiến khi sắp xếp lại hàng trăm đơn vị hành chính trên cả nước

  Bàn và xin ý kiến khi sắp xếp lại hàng trăm đơn vị hành chính trên cả nước
  (VnMedia) - Theo tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp từ nay đến năm 2021, sẽ phải tiến hành sắp xếp 16 đơn vị cấp huyện và 637 đơn vị cấp . Phó Thủ tướng cấp từ nay đến năm 2021. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội
  2018-08-10T09:00:18Z
 • Năm 2019, Hà Nội tuyển hơn 1.000 công chức

  Năm 2019, Hà Nội tuyển hơn 1.000 công chức
  (VnMedia) - Thành phố Hà Nội sẽ tuyển dụng 1.029 công chức cấp , phường, thị trấn cho các chức 2019. Theo đó, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng 1.029 công chức cấp năm 2019 (bao theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng. Người đăng ký dự tuyển công chức cấp nếu có
  2019-03-07T14:57:21Z
 • Năm 2016, đặc biệt chú trọng giám sát những vụ tham nhũng lớn

  Năm 2016, đặc biệt chú trọng giám sát những vụ tham nhũng lớn
  sát vào cấp , cấp huyện trong năm 2016.   Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn trách nhiệm người đứng đầu chúng tôi còn nghiên cứu. Mặt trận  gần gũi nhân dân nhất là cấp . Năm 2016, hai bên sẽ cùng bàn, rà soát việc Mặt trận giám sát ở cấp và huyện, từ đó đề xuất có cách thực
  2015-12-26T13:31:24Z
 • 2 xã đầu tiên trên cả nước sáp nhập, Hải Dương có thêm 1 thành phố

  2 xã đầu tiên trên cả nước sáp nhập, Hải Dương có thêm 1 thành phố
  phủ về việc sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp , thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập cấp , gồm: 14 phường và 5 xã. Ông Tân cho biết, việc sáp nhập 2 xã Kênh Giang và Văn Đức là nhằm soát các tiêu chuẩn của các đơn vị hành chính cấp tại thị xã Chí Linh để lập đề án sáp nhập 2 đơn vị
  2019-01-10T17:04:27Z
 • Dự thảo Luật Quốc phòng: Cấp huyện được phép ban bố lệnh giới nghiêm

  Dự thảo Luật Quốc phòng: Cấp huyện được phép ban bố lệnh giới nghiêm
  tại địa phương cấp … Khu vực phòng thủ tổ chức đến cấp huyện Chiều 22/5, Quốc hội đã , khoa học, công nghệ, quân sự, an ninh, đối ngoại, lấy xây dựng cấp làm nền tảng để bảo vệ địa phương cấp huyện; UBND cấp huyện ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số địa phương cấp ; UBND đơn vị
  2018-05-23T07:31:51Z
 • Lấy ý kiến cử tri về việc thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

  Lấy ý kiến cử tri về việc thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
  (VnMedia) - Mọi cử tri ở đơn vị hành chính cấp chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc thành lập, giải chính cấp chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn bắt buộc được Ủy ban nhân dân cấp nơi người đó đăng ký thường trú ghi tên vào danh sách cử tri để
  2018-04-26T19:33:13Z
 • Bắc Ninh nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua Bưu điện

  Bắc Ninh nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua Bưu điện
  tuyến mức độ 3,4 và kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản điều hành từ tỉnh đến cấp . Nhằm đẩy
  2017-01-04T11:43:34Z
 • Hà Nội: Nhiều quận huyện xin đất xây trung tâm hành chính mới

  Hà Nội: Nhiều quận huyện xin đất xây trung tâm hành chính mới
  tâm hành chính cấp huyện và cấp ... Tăng đất ở khu đô thị, đất trụ sở cơ quan - giảm đất cho cơ sở y nhu cầu sử dụng đất để xây dựng mới trung tâm hành chính cấp huyện và cấp trong giai đoạn 2015
  2015-12-02T20:02:59Z
 • Đà Nẵng: An ninh trật tự không chuyển biến thì điều chuyển lãnh đạo

  Đà Nẵng: An ninh trật tự không chuyển biến thì điều chuyển lãnh đạo
  sau 6 tháng, điều chuyển Chủ tịch UBND cấp , phường; sau 1 năm, kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem có chuyển biến tích cực, sau 6 tháng, điều chuyển Chủ tịch UBND cấp , phường; sau 1 năm, kiến nghị
  2015-11-18T15:31:47Z
 • Đưa mục tiêu giảm nghèo vào nghị quyết Đại hội Đảng ở 3 cấp

  Đưa mục tiêu giảm nghèo vào nghị quyết Đại hội Đảng ở 3 cấp
  đưa mục tiêu giảm nghèo vào nghị quyết Đại hội Đảng ở cấp , cấp huyện, cấp tỉnh... Đó là một phần nghèo vào nghị quyết Đại hội Đảng ở cấp , cấp huyện, cấp tỉnh; nêu hết sức cụ thể về mục tiêu, nhiệm
  2015-05-08T19:46:42Z
 • Thành lập 3 thị trấn mới tại Bình Dương và Hà Tĩnh

  Thành lập 3 thị trấn mới tại Bình Dương và Hà Tĩnh
  Bàu Bàng có 7 đơn vị hành chính cấp , gồm 6 xã và 1 thị trấn; huyện Bắc Tân Uyên có 10 đơn vị hành chính cấp , gồm 9 xã và 1 thị trấn. Tại Nghị quyết số 536/NQ-UBTVQH14, thành lập thị trấn Đồng Lộc Tĩnh. Sau khi thành lập thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc có 23 đơn vị hành chính cấp gồm 21 xã và 2
  2018-07-26T15:57:41Z
 • Bảo vệ bí mật cá nhân của người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

  Bảo vệ bí mật cá nhân của người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
  sở Ủy ban nhân dân cấp để nghe thông báo về việc thi hành biện pháp giám sát, giáo dục . Nghị định quy định Ủy ban nhân dân cấp tổ chức thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục. Căn cứ vào phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quyết định danh sách người trực tiếp giám sát, giáo dục gồm từ 3
  2018-03-22T21:35:54Z
 • Vĩnh Phúc được thành lập thành phố Phúc Yên

  Vĩnh Phúc được thành lập thành phố Phúc Yên
  đơn vị hành chính cấp của thị xã Phúc Yên. Địa giới hành chính thành phố Phúc Yên: đông và nam giáp chính cấp huyện (2 thành phố và 7 huyện) và 137 đơn vị hành chính cấp (15 phường, 12 thị trấn và 110
  2018-02-09T09:21:43Z
 • Các bước làm sổ đỏ nhà đất mua bán bằng giấy tờ viết tay

  Các bước làm sổ đỏ nhà đất mua bán bằng giấy tờ viết tay
  (nếu có). Nơi nộp hồ sơ: Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận có thể nộp hồ sơ tại UBND cấp hoặc Văn phòng đăng ký đất đai. Trình tự giải quyết: UBND cấp có trách nhiệm xác nhận vào hồ sơ về hiện trạng UBND cấp để trao (nếu người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại cấp ). Thẩm quyền cấp Giấy
  2017-03-05T14:59:59Z
 • Hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ dưới 16 tuổi

  Hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ dưới 16 tuổi
  hiểm y tế (BHYT) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố; diện hưởng trợ cấp hội hàng tháng theo quy em thuộc hộ nghèo, cận nghèo thành phố và diện hưởng trợ cấp hội hàng tháng đang được chăm sóc , nuôi dưỡng tại cộng đồng: có Đơn xác nhận trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc diện hưởng trợ cấp hội
  2015-08-10T07:39:41Z
 • Thủ tướng: Xâm hại tình dục trẻ em là không thể dung thứ !

  Thủ tướng: Xâm hại tình dục trẻ em là không thể dung thứ !
  , không ai nói một lời”. Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND cấp bố trí ngay người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp trong số các công chức cấp hoặc người hoạt động không chuyên trách thuộc quyền trách bảo vệ trẻ em cấp do Chủ tịch UBND cấp đứng đầu với thành phần gồm người làm công tác bảo vệ
  2018-08-07T06:06:20Z
 • Luật Dân quân tự vệ: Quán triệt tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế

  Luật Dân quân tự vệ: Quán triệt tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế
  tranh thì Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp do sĩ quan QĐND Việt Nam đảm nhiệm. Bên cạnh đó, dự thảo quy định Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp là người hoạt động không chuyên trách ở cấp để phù hợp với thực tế hiện nay 100% Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp đã được HĐND cấp tỉnh quy
  2019-03-11T19:52:01Z