• Tiền đề quan trọng giúp VNPT trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu

  Tiền đề quan trọng giúp VNPT trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu
  thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam. Những kết quả ấn tượng Năm 2018, Tập bắt cơ hội lớn trong lĩnh vực kinh tế số, dịch vụ số Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long , tiềm năng trong lĩnh vực kinh tế số, dịch vụ số là quá lớn và không bị hạn chế, đủ cho mọi doanh nghiệp
  2019-03-20T06:30:55Z
 • Đón đầu cuộc cách mạng 4.0, VNPT sẽ tập trung phát triển dịch vụ số

  Đón đầu cuộc cách mạng 4.0, VNPT sẽ tập trung phát triển dịch vụ số
  số (DSP) nhằm chuyển đổi sang kinh doanh các dịch vụ số, các dịch vụ giá trị gia tăng, công nghệ phát triển của cuộc Cách mạng 4.0 nhiều dịch vụ số sẽ không ngừng lớn mạnh như: thanh toán và thương dịch vụ số và theo dự báo, doanh thu ở mảng này sẽ chiếm tỷ trọng 23% trong giai đoạn 2016 đến 2020. Là
  2018-04-16T14:34:17Z
 • VNPT sẽ là nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam

  VNPT sẽ là nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam
  VNPT thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh; Nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và Trung tâm phương tiện và các dịch vụ số khác; tư vấn, khảo sát, thiết kế, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa phần Đầu tư Phát triển công nghệ và Truyền thông (NEO); Công ty cổ phần Dịch vụ số liệu toàn cầu (GDS
  2018-01-04T20:52:51Z
 • Những mục tiêu để VNPT trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam

  Những mục tiêu để VNPT trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam
  cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam vào năm 2025, đồng thời là trung tâm giao dịch số của châu Á vào năm
  2019-01-18T09:06:45Z
 • Cơ hội lịch sử của Công ty Công nghệ thông tin VNPT-IT

  Cơ hội lịch sử của Công ty Công nghệ thông tin VNPT-IT
  mệnh là đơn vị chủ lực thực hiện chiến lược VNPT 4.0, chuyển đổi VNPT thành nhà cung cấp dịch vụ số cấp dịch vụ số, hướng đến cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và là Trung tâm giao dịch số của CNTT có tầm vĩ mô, thực sự trở thành nhà cung cấp dịch vụ số chuyên nghiệp, dẫn dắt quá trình chuyển
  2019-10-07T14:31:23Z
 • VNPT khẳng định vị thế tại các giải thưởng quốc tế

  VNPT khẳng định vị thế tại các giải thưởng quốc tế
  nhất năm Stevie Awards 2019, VNPT đã khẳng định được vị thế của nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt VNPT trong việc định hướng xây dựng giải pháp, dịch vụ số trên thị trường viễn thông công nghệ trong chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số (DSP) hàng đầu
  2019-08-23T13:59:24Z
 • Tái cấu trúc đem lại cho VNPT một diện mạo hoàn toàn mới

  Tái cấu trúc đem lại cho VNPT một diện mạo hoàn toàn mới
  truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số (DSP), trở thành một Tập đoàn kinh tế năng động. Tập đoàn Bưu chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số (DSP), trở thành một Tập đoàn kinh tế năng động.  Tầm nhìn của Tập đoàn VNPT là trở thành nhà cung cấp dịch vụ số
  2019-08-10T15:28:00Z
 • VNPT Smart Agri: Giải pháp nông nghiệp thông minh thời 4.0!

  VNPT Smart Agri: Giải pháp nông nghiệp thông minh thời 4.0!
  sang CNTT và dịch vụ số... Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang là một trong những mục tiêu hướng dịch vụ số. Được biết, thời gian qua, các giải pháp nông nghiệp thông minh VNPT Smart Agri và truy xuất thông sang nhà cung cấp dịch vụ truyền thông kỷ nguyên số, nhằm chuyển đổi sang kinh doanh các dịch vụ
  2019-06-07T06:10:30Z
 • VNPT luôn trân trọng và thu hút nhân lực CNTT chất lượng cao

  VNPT luôn trân trọng và thu hút nhân lực CNTT chất lượng cao
  Với mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và Trung tâm giao dịch số
  2018-09-10T10:36:50Z
 • 3 trụ cột chính để xây dựng nền kinh tế số Việt Nam

  3 trụ cột chính để xây dựng nền kinh tế số Việt Nam
  cột chính là hạ tầng và dịch vụ số; tài nguyên số và chính sách chuyển đổi số… Ngày 18/7, tại xung quanh 3 trụ cột chính. Đó là hạ tầng và dịch vụ số bao gồm hạ tầng cứng và mạng lưới viễn thông làm nền tảng để tạo ra hạ tầng mềm là dịch vụ số giúp tối ưu các hoạt động của nền kinh tế. Tiếp theo
  2018-07-18T19:25:16Z
 • Để phát triển đột phá, VNPT sẽ thực hiện các thương vụ M&A

  Để phát triển đột phá, VNPT sẽ thực hiện các thương vụ M&A
  bước đi chiến lược để trở thành nhà cung cấp dịch vụ số số 1 Việt Nam và trung tâm số của khu vực trong trở thành trung tâm dịch vụ số (Hub) của khu vực vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, VNPT sẽ sẽ tập trung phát triển các dịch vụ số, dịch vụ CNTT. Các dịch vụ này sẽ phải chiếm từ 25% cho đến
  2018-01-26T15:50:00Z
 • VNPT và những con số ấn tượng năm 2017!

  VNPT và những con số ấn tượng năm 2017!
  2017 sẽ là tiền đề để Tập đoàn chuyển dịch mạnh mẽ sang nhà cung cấp dịch vụ số trong giai đoạn
  2018-01-10T06:22:29Z
 • Sức mạnh của Tập đoàn VNPT trong giai đoạn chuyển đổi số

  Sức mạnh của Tập đoàn VNPT trong giai đoạn chuyển đổi số
  hoạt động chuyển đổi số, tham gia mạnh vào thị trường dịch vụ số, cung cấp các dịch vụ chuyển đổi số thị thông minh, đồng thời phát triển dịch vụ số cá nhân. Trong năm 2018, Tập đoàn VNPT đã hoàn thành dịch vụ số, hướng tới trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và Trung tâm giao dịch số
  2019-09-09T06:46:50Z
 • VNPT khởi động chiến lược VNPT 4.0, từng bước thực hiện chuyển đổi số

  VNPT khởi động chiến lược VNPT 4.0, từng bước thực hiện chuyển đổi số
  thông truyền thống sang một nhà cung cấp dịch vụ số, hướng tới trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng vụ số, hướng tới trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và Trung tâm giao dịch số đoạn tái cơ cấu đầu tiên VNPT đã định hướng đẩy mạnh phát triển mảng dịch vụ số. VNPT đã định hướng xây
  2018-12-25T15:19:10Z
 • Tập đoàn VNPT sẽ "tái lập" VNPT Global với nhiều mục tiêu mới

  Tập đoàn VNPT sẽ "tái lập" VNPT Global với nhiều mục tiêu mới
  VNPT là trở thành nhà cung cấp dịch vụ số đứng đầu Việt Nam vào năm 2025 và là Trung tâm dịch vụ số của tăng trưởng 8 – 12% và doanh thu dịch vụ số, dịch vụ công nghệ thông tin, IoT, M2M sẽ chiếm tỷ trọng từ 25% trở lên trong tổng doanh thu. Để tập trung phát triển dịch vụ số, VNPT tiến tới thành lập
  2018-01-29T08:43:59Z
 • Smart Media Platform: Hiệu quả cho doanh nghiệp, lợi ích cho nhà mạng

  Smart Media Platform: Hiệu quả cho doanh nghiệp, lợi ích cho nhà mạng
  Smart Media Platform". Các nhà cung cấp nội dung và dịch vụ số tại Việt Nam hiện nay đang phải đứng này đã khiến việc cung cấp nội dung và dịch vụ số tại Việt Nam giữa các nhà cung cấp thiếu đi sự liên dịch vụ số. Những thách thức đang phải đối mặt này của các nhà cung cấp nội dung và dịch vụ số tại Việt
  2017-08-21T15:56:13Z
 • Top 50 Thương hiệu giá trị nhất VN: Cơ hội biết "sức khỏe thương hiệu!

  Top 50 Thương hiệu giá trị nhất VN: Cơ hội biết "sức khỏe thương hiệu!
  .0 với quyết tâm chuyển đổi thành doanh nghiệp số, hướng tới trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam và là trung tâm dịch vụ số ở châu Á. Việc tập trung xây dựng, góp phần phát triển nền kinh tế phủ, giáo dục, y tế… với các giải pháp dịch vụ số hiện đại, đa dạng, VNPT luôn tạo được niềm
  2019-10-02T06:16:17Z
 • VNPT vào Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2019

  VNPT vào Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2019
  , hướng tới trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam và là trung tâm dịch vụ số ở châu Á. Việc giải pháp dịch vụ số hiện đại, đa dạng, VNPT luôn tạo được niềm tin trong nhận thức người sử dụng đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số (DSP), trở thành một
  2019-09-24T12:02:28Z
 • Thành lập Trung tâm VNPT Fintech: VNPT đặt mục tiêu tiến sâu vào thị trường tài chính số

  Thành lập Trung tâm VNPT Fintech: VNPT đặt mục tiêu tiến sâu vào thị trường tài chính số
  cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2025 và trở thành Trung tâm giao dịch số Digital Hub biệt quan trọng, trở thành một trong những đơn vị nòng cốt, chuyên trách cung cấp các dịch vụ số của khai mạnh các mũi nhọn chiến lược liên quan đến nhóm các dịch vụ Số, nhóm dịch vụ Truyền hình MyTV và
  2019-05-08T13:13:28Z
 • Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media có Chủ tịch mới

  Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media có Chủ tịch mới
  truyền thông, truyền hình và dịch vụ số. PV vụ số hàng đầu Việt Nam. Trong chiến lược đó, Tổng công ty VNPT-Media, giữ vai trò quan trọng. Với , ông Huỳnh Quang Liêm cho biết hiện nay chiến lược phát triển của VNPT là trở thành nhà cung cấp dịch
  2018-08-20T15:38:01Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.