• Năm 2018: Cổ phần hóa 12 doanh nghiệp nhà nước

  Năm 2018: Cổ phần hóa 12 doanh nghiệp nhà nước
   được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó cổ phần hóa 11 doanh nghiệp nhà nước và 1 tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, theo Bộ Tài chính cần khẩn trương hoàn động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Các doanh nghiệp
  2018-12-13T09:51:12Z
 • Chính thức cho phép phá sản doanh nghiệp Nhà nước

  Chính thức cho phép phá sản doanh nghiệp Nhà nước
  trọng tâm gồm cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức tín dụng. Trong đó, Nghị quyết nêu rõ "xử lý dứt điểm các doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ, các dự án đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước không hiệu quả theo nguyên tắc và cơ chế thị trường; xem xét, thực hiện phá sản doanh nghiệp
  2016-11-08T20:41:55Z
 • Nguồn thu từ doanh nghiệp Nhà nước đang giảm

  Nguồn thu từ doanh nghiệp Nhà nước đang giảm
  (VnMedia) - Bộ Tài chính cho biết, hiện thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước vẫn chưa được cải đạt 75,5% dự toán năm; thu khác ngân sách đạt 69,1% dự toán năm. Đặc biệt, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước tình hình vẫn chưa được cải thiện. Cụ thể, ước tính đến hết tháng 10 mới đạt 68,8% dự toán
  2016-11-03T06:42:25Z
 • Những thương vụ IPO khủng của doanh nghiệp nhà nước

  Những thương vụ IPO khủng của doanh nghiệp nhà nước
  (VnMedia) - Trải qua vài năm tìm hiểu, lựa chọn, đàm phán căng thẳng, một số tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước lớn đã và đang “chốt” được nhà đầu tư chiến lược. Các nhà đầu tư sẵn sàng chi tới
  2016-04-03T07:58:04Z
 • Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

  Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
  , đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. 6 tháng hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, hoàn chỉnh Danh mục doanh nghiệp nhà nước quy định đối với các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc, các doanh nghiệp cổ phần hóa có đất đai trên
  2019-07-17T20:19:39Z
 • Đẩy nhanh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn

  Đẩy nhanh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn
  doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát mạnh mẽ trong công tác sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp, Thủ tướng chế, khung khổ pháp lý về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, về sắp
  2019-01-30T06:20:41Z
 • Kiến nghị đẩy nhanh định giá các doanh nghiệp nhà nước

  Kiến nghị đẩy nhanh định giá các doanh nghiệp nhà nước
  các doanh nghiệp nhà nước; xây dựng hành lang pháp lý cho các mô hình kinh tế số, kinh tế chia sẻ, các ” ở tiến trình cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, chậm triển khai các dự án doanh nghiệp nhà nước; xây dựng hành lang pháp lý cho các mô hình kinh tế số, kinh tế chia sẻ, các hình
  2019-01-13T06:38:53Z
 • Xử lý các khoản nợ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước

  Xử lý các khoản nợ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước
  loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước.   Ảnh minh họa Dự thảo nêu rõ
  2018-11-03T11:09:20Z
 • Doanh nghiệp nhà nước xin cơ chế: Dứt khoát chấm dứt xin-cho !

  Doanh nghiệp nhà nước xin cơ chế: Dứt khoát chấm dứt xin-cho !
  (VnMedia) - Trước việc Vinachem vừa xin sửa Luật thuế để áp thuế cao hơn với phân đạm nhập khẩu, các chuyên gia cho rằng cần xem xét, đánh giá tác động với cả doanh nghiệp và người dân, nhưng dứt khoát phải làm theo luật và "chấm dứt xin-cho".
  2018-09-19T16:23:01Z
 • Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước: Tích cực nhưng lúng túng!

  Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước: Tích cực nhưng lúng túng!
  - Tính đến thời điểm này, việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đã có nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nguyên tắc chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước tại doanh nghiệp khác. Theo đó nghiệp nhà nước 6 tháng cuối năm 2018 và các năm tiếp theo. Tồn tại của các doanh nghiệp ngành Công
  2018-08-24T10:50:25Z
 • Kiểm toán việc sử dụng nguồn thu từ đất của các doanh nghiệp nhà nước

  Kiểm toán việc sử dụng nguồn thu từ đất của các doanh nghiệp nhà nước
  các doanh nghiệp nhà nước Theo báo cáo của đoàn giám sát Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện sát của Quốc hội, doanh nghiệp nhà nước chưa thực sự phát huy được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nghiệp nhà nước (DNNN) đã cổ phần hóa và báo cáo Quốc hội. Kiểm toán việc sử dụng nguồn thu từ đất của
  2018-07-03T15:59:41Z
 • Bộ Tài chính: Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước còn rất chậm!

  Bộ Tài chính: Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước còn rất chậm!
  dôi dư trong doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, đổi mới, trong đó có người quản lý, điều hành nghiệp Nhà nước thời gian tới. Về công tác tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính cho biết, đối với các doanh trình của Quốc hội để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quá trình cơ cấu lại và vai trò, vị trí của doanh
  2018-06-08T08:10:48Z
 • Cổ phần hóa: Nhiều doanh nghiệp nhà nước bị bán với giá "bèo bọt"!

  Cổ phần hóa: Nhiều doanh nghiệp nhà nước bị bán với giá "bèo bọt"!
  sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016. Trước đó, thay 583 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Tuy nhiên, hiệu nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016. Thảo luận tại
  2018-05-28T13:54:49Z
 • Sẽ thanh tra các khu "đất vàng" thuộc doanh nghiệp nhà nước

  Sẽ thanh tra các khu "đất vàng" thuộc doanh nghiệp nhà nước
  hội về các vấn đề liên quan đến quản lý đất đai tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cũng như định giá trị quyền sử dụng đất trong doanh nghiệp nhà nước là vấn đề rối ren, gây bức xúc trong dư luận trong quá trình thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. Hiện có doanh nghiệp nhà nước quản lý đất vàng đem
  2018-05-28T13:50:31Z
 • Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước hoạt động có lãi

  Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước hoạt động có lãi
  �VnMedia) - “Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước xét trên tiêu chí lợi nhuận tạo ra cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011-2016. Ảnh minh họa Bảo toàn và
  2018-05-28T07:04:17Z
 • Năm 2018: Tiếp tục cơ cấu lại toàn diện doanh nghiệp nhà nước

  Năm 2018: Tiếp tục cơ cấu lại toàn diện doanh nghiệp nhà nước
  động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), về sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn theo đúng tinh thần Nghị tốt chính sách đối với người lao động và lao động dôi dư trong doanh nghiệp nhà nước. Áp dụng các
  2018-03-17T07:09:58Z
 • Đẩy nhanh cổ phần hoá và thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước trong năm 2018

  Đẩy nhanh cổ phần hoá và thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước trong năm 2018
  phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.   Trong về phát hành trái phiếu xanh;   Năm là, tiếp tục thúc đẩy cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước (VnMedia) - Trong năm 2018, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thúc đẩy cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp
  2018-01-02T15:09:56Z
 • 45 doanh nghiệp nhà nước được phê duyệt phương án cổ phần hóa

  45 doanh nghiệp nhà nước được phê duyệt phương án cổ phần hóa
  08 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được phê duyệt đề án cơ cấu lại giai đoạn 2017 - 2020 và 01 đơn vị
  2017-12-26T09:51:49Z
 • Chính phủ yêu cầu khẩn trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước

  Chính phủ yêu cầu khẩn trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước
  , nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo Nghị duyệt danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017-2020 và Quyết nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.   Phó Thủ tướng yêu cầu quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu
  2017-11-30T07:01:57Z
 • Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước: Có thể làm tốt hơn nữa?

  Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước: Có thể làm tốt hơn nữa?
  chiến lược trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước” diễn ra chiều nay, 30/10 tại Hà Nội, ông cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước nói riêng? -Ông  Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành mua cổ phần của các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa hay thoái vốn, các nhà đầu tư cần có một quy
  2017-10-31T13:26:03Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.