http://vnmedia.vn/tim-kiem/v3.txt?
Tìm kiếm
 • VNPT được giao chủ quản 4 hệ thống thông tin quan trọng quốc gia

  VNPT được giao chủ quản 4 hệ thống thông tin quan trọng quốc gia
  quan trọng cần ưu tiên đảm bảo an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. Quyết . Đáng chú ý, trong Danh mục 7 hệ thống thông tin quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực thông tin và lĩnh
  2017-07-17T15:25:24Z
 • 11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng

  11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng
  gia thuộc lĩnh vực quản lý, trên cơ sở đó xây dựng danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia gửi thông tin định kỳ hàng năm thực hiện rà soát, đánh giá, xác định hệ thống thông tin quan trọng quốc gia thuộc phạm vi quản lý; đề xuất sửa đổi, bổ sung vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia
  2017-05-11T20:24:25Z
 • Phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia

  Phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia
  thông tin thuộc Danh mục Hệ thống thông tin quan trọng quốc gia (doanh nghiệp quản lý hạ tầng thông bị sự cố là hệ thống thông tin cấp độ 4, cấp độ 5 hoặc thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng thông tin bị sự cố là hệ thống thông tin cấp độ 5 hoặc thuộc Danh mục Hệ thống thông tin quan trọng
  2017-03-21T17:20:38Z
 • Nguy cơ an ninh mạng tiềm ẩn từ hệ sinh thái IoT

  Nguy cơ an ninh mạng tiềm ẩn từ hệ sinh thái IoT
  thông tin quan trọng quốc gia ... Thứ trưởng Phạm Hồng Hải nhấn mạnh, cộng đồng tội phạm mạng hoạt động hợp với các cơ quan chủ trì trong công tác bảo đảm ATTT cho các lĩnh vực quan trọng, các hệ thống
  2017-12-01T16:20:49Z
 • Ban hành Luật An ninh mạng để bảo vệ an ninh quốc gia

  Ban hành Luật An ninh mạng để bảo vệ an ninh quốc gia
  định cụ thể tại Luật này chứ không giao Chính phủ quy định. Về các quy định như hệ thống thông tin quan trọng quốc gia cần được quy định cụ thể hơn, tránh chung chung.  Trong khi đó, Phó Chủ tịch Quốc
  2017-09-18T10:26:39Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.