• Nhiều ngân hàng không thực hiện chính sách liêm chính

  Nhiều ngân hàng không thực hiện chính sách liêm chính
  về liêm chính. Đặc biệt, ngay cả trong lĩnh vực ngân hàng, cũng không phải tất cả đều thực hiện chính cáo khảo sát “Hiện trạng Thực hành Liêm chính trong Kinh doanh và Nhu cầu Hỗ trợ Xây dựng Năng liêm chính, quản trị doanh nghiệp, đồng thời nắm bắt rõ nhu cầu của doanh nghiệp mong muốn hỗ trợ xây
  2015-12-30T15:37:17Z
 • Thủ tướng: Doanh nhân cần kinh doanh liêm chính và có tinh thần yêu nước

  Thủ tướng: Doanh nhân cần kinh doanh liêm chính và có tinh thần yêu nước
  trọng cần có ở doanh nhân, đó là chí tiến thủ, kinh doanh liêm chính và tinh thần yêu nước... Chiều 2 mới tổ chức, đổi mới quản lý. Thứ hai, doanh nhân cần kinh doanh liêm chính, tìm kiếm lợi nhuận chân
  2019-05-03T06:15:50Z
 • Thủ tướng quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, minh bạch

  Thủ tướng quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, minh bạch
  quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, minh bạch, hiệu quả; nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng liêm chính, minh bạch Đặc biệt, về phòng chống tham nhũng lãng phí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, minh bạch, hiệu quả; nói không với tham nhũng, tiêu cực
  2016-05-05T08:15:26Z
 • Quán triệt phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả"

  Quán triệt phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả"
  bộ, cơ quan, địa phương quán triệt phương châm của năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động . Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt phương châm của năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả”; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý điều hành bằng
  2019-02-04T15:41:59Z
 • 100% các chương trình giáo dục, đào tạo phải có nội dung về phòng chống tham nhũng

  100% các chương trình giáo dục, đào tạo phải có nội dung về phòng chống tham nhũng
  , bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính. Đây là , đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân
  2019-07-13T08:04:29Z
 • Doanh nghiệp Việt: Tác nhân và nạn nhân của tham nhũng

  Doanh nghiệp Việt: Tác nhân và nạn nhân của tham nhũng
  liêm chính tại Việt Nam thông qua hoạt động tập thể” do Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam liêm chính, khởi nghiệp sáng tạo, cản trở cạnh tranh lành mạnh và giảm chất lượng của nền kinh tế thị quy tắc ứng xử chung văn minh, liêm chính khi đó doanh nghiệp mới có thể cùng Chính phủ tạo dựng môi
  2017-04-13T06:46:34Z
 • Chính phủ tiếp nhận, trả lời mọi kiến nghị của người dân

  Chính phủ tiếp nhận, trả lời mọi kiến nghị của người dân
  tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân, Văn phòng Chính phủ thiết lập Hệ
  2017-04-03T19:37:58Z
 • Ai đồng hành cùng doanh nghiệp chống lại tham nhũng?

  Ai đồng hành cùng doanh nghiệp chống lại tham nhũng?
  tinh thần kinh doanh liêm chính, khởi nghiệp sáng tạo, cản trở cạnh tranh lành mạnh và giảm chất lượng .   Bà Rachel Chow, Liên minh liêm chính Doanh nghiệp Malaysia chia sẻ kinh nghiệm xử lý rủi ro tham nhũng, tại Malaysia có thành lập hệ thống Liêm chính Doanh nghiệp Malaysia (CISM) do Ủy ban Phòng chống
  2017-04-14T10:34:28Z
 • Thủ tướng: Xóa bỏ "con đường" từ dạ dày đến nghĩa trang

  Thủ tướng: Xóa bỏ "con đường" từ dạ dày đến nghĩa trang
  7 vừa diễn ra về xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân; về công tác cán bộ Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc với cử tri Hải Phòng Liêm chính là không tham nhũng, tận tụy phục vụ dân Trả lời ý kiến của cử tri về vấn đề xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
  2016-08-03T16:33:17Z
 • Việt Nam đạt nhiều thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế

  Việt Nam đạt nhiều thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế
  .   Theo báo cáo này, Việt Nam có thể nâng cao liêm chính và hiệu quả của khu vực công bằng cách, bổ , gây suy giảm hiệu quả và liêm chính trong các thiết chế công.      “Việt Nam khát quả và liêm chính trong các quyết định phân bổ nguồn lực công.   Báo cáo cũng cho thấy quản lý
  2016-11-09T15:19:06Z
 • Chống nhũng nhiễu là nhiệm vụ rất quan trọng của Kiểm toán Nhà nước

  Chống nhũng nhiễu là nhiệm vụ rất quan trọng của Kiểm toán Nhà nước
  1,8 lần so với năm 2015 (19.863 tỷ đồng). Nêu rõ quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo , nhiệm vụ của mình, KTNN bảo đảm sự liêm chính trong quản lý kinh tế của Nhà nước. KTNN trước hết cũng phải liêm chính. KTNN không phải chỉ phát hiện sai phạm, chỉ rõ đúng sai mà điều quan trọng hơn là qua
  2017-02-02T20:06:34Z
 • Những người được bổ nhiệm bừa bãi sẽ tạo vây cánh, che chắn cho nhau

  Những người được bổ nhiệm bừa bãi sẽ tạo vây cánh, che chắn cho nhau
  . - PV: Theo đại biểu Dương Văn Thống thì trong 4 chữ cần, kiệm, liêm, chính, chúng ta chưa thực sự quan tâm đến liêm, chính. Vậy cần phải làm gì để khắc phục tình trạng này, thưa ông? Đại biểu Trương Trọng nhũng, lợi ích nhóm, đây là những điều đi ngược lại với liêm, chính, cần có giải pháp và biện pháp. Sắp
  2016-11-03T16:22:53Z
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc "quảng bá" Việt Nam với báo chí quốc tế

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc "quảng bá" Việt Nam với báo chí quốc tế
  phủ liêm chính, kiến tạo phát triển và phục vụ người dân, phục vụ doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ , sâu rộng của Việt Nam; đồng thời khẳng định Việt Nam đang tập trung xây dựng Chính phủ liêm chính
  2017-01-19T16:25:37Z
 • Nghị trường "nóng" chất vấn vụ Trịnh Xuân Thanh

  Nghị trường "nóng" chất vấn vụ Trịnh Xuân Thanh
  vấn đề liêm chính của cán bộ kỷ luật công vụ còn nhiều tồn tại cần khắc phục và làm thế nào để nâng cao tính liêm chính, kỷ luật công vụ của cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo? Vai trò của Bộ Nội vụ
  2016-11-17T11:01:09Z
 • Việt Nam tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số cảm nhận tham nhũng

  Việt Nam tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số cảm nhận tham nhũng
  ;Doanh nghiệp cần chủ động tham gia PCTN, xây dựng môi trường kinh doanh liêm chính để doanh nghiệp phát triển đẩy các sáng kiến minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình; Thực hiện quyền tiếp cận thông tin và tham gia giám sát việc thực hiện Luật Tiếp cận thông tin 2016; Chủ động thực hành liêm chính, tố
  2018-02-22T15:43:37Z
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Cần vượt qua tư duy nhiệm kỳ, e ngại khó khăn"

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Cần vượt qua tư duy nhiệm kỳ, e ngại khó khăn"
  “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”   Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vấn đề.   Thứ nhất là phục vụ. Chính phủ liêm chính, phục vụ, hành động thì thương vụ cũng phải ;kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” bằng các việc làm cụ thể. Đó là quyết tâm hành
  2018-02-07T14:59:19Z
 • Đại biểu Quốc hội: Chính phủ quyết liệt, chính quyền nhũng nhiễu

  Đại biểu Quốc hội: Chính phủ quyết liệt, chính quyền nhũng nhiễu
  kiệm liêm chính, tôn trọng và phục vụ dân. “Muốn làm được thì cấp trên phải làm trước và cấp trên phải ít khuyết điểm hơn cấp dưới. Cán bộ liêm chính thì Chính phủ và bộ máy của chúng ta sẽ liêm chính
  2016-11-03T11:00:33Z
 • Thủ tướng gặp gỡ các doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản

  Thủ tướng gặp gỡ các doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản
  của Nhật Bản vào Việt Nam.   Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính
  2017-06-05T19:25:16Z
 • Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước cho các thành viên Chính phủ

  Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước cho các thành viên Chính phủ
  thành viên Chính phủ khóa mới với tinh thần “Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ
  2016-08-01T14:10:48Z
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Phạt cho tồn tại" làm nảy sinh hối lộ, tham nhũng

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Phạt cho tồn tại" làm nảy sinh hối lộ, tham nhũng
  quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương, liêm chính và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân là những mục , để xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, hành động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương, liêm chính và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân thì phải kiên quyết đấu tranh, loại bỏ mọi biểu hiện phá
  2018-02-01T06:10:22Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.