• Nguồn thu từ dầu thô tăng mạnh

  Nguồn thu từ dầu thô tăng mạnh
  (VnMedia) - Theo Bộ Tài chính, trong tháng 2 vừa qua, nguồn thu từ dầu thô ước đạt 3,9 nghìn tỷ
  2017-03-20T11:01:59Z
 • Nguồn thu ngân sách Nhà nước tiếp tục tăng cao

  Nguồn thu ngân sách Nhà nước tiếp tục tăng cao
  năm 2018.   Trong đó, nguồn thu nội địa thực hiện tháng 9 ước đạt 69,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu , nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp, để thu đối với nguồn thu dầu thô, Bộ Tài chính cũng cho biết, thực hiện tháng 9 ước đạt 4,3 nghìn tỷ đồng
  2019-10-11T13:06:46Z
 • Nguồn thu từ dầu thô quay đầu giảm

  Nguồn thu từ dầu thô quay đầu giảm
   - Theo Bộ Tài chính, trong tháng 2 vừa qua, nguồn thu từ dầu thô ước đạt 4,5 nghìn tỷ
  2019-03-06T14:46:27Z
 • Nguồn thu từ dầu thô tiếp tục tăng mạnh

  Nguồn thu từ dầu thô tiếp tục tăng mạnh
   – Theo Bộ Tài chính, nguồn thu từ dầu thô thực hiện tháng 11 ước đạt 6,2 nghìn tỷ kỳ năm 2017.   Nguồn thu từ dầu thô thực hiện tháng 11 ước đạt 6,2 nghìn tỷ đồng , nguồn thu từ dầu thô, thực hiện tháng 11 ước đạt 6,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng đạt 57
  2018-12-06T15:58:22Z
 • Nguồn thu từ dầu thô tiếp tục tăng cao

  Nguồn thu từ dầu thô tiếp tục tăng cao
   - Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trong 9 tháng đầu năm, nguồn thu từ dầu thô ước 48
  2018-10-11T06:42:17Z
 • Cách nào biến lễ hội thành nguồn thu du lịch?

  Cách nào biến lễ hội thành nguồn thu du lịch?
  , tạo nguồn thu nhập có thể nói là “tăng phi mã” cho các nhà hàng khách sạn trong dịp này
  2017-10-07T09:07:20Z
 • Nguồn thu từ doanh nghiệp Nhà nước đang giảm

  Nguồn thu từ doanh nghiệp Nhà nước đang giảm
  …) gặp khó khăn, khiến số thu nộp ngân sách giảm.   Trong khi đó, nguồn thu ngân sách từ dầu thô
  2016-11-03T06:42:25Z
 • Giá dầu thô lên cao, nguồn thu tăng mạnh

  Giá dầu thô lên cao, nguồn thu tăng mạnh
  nguồn thu từ mặt hàng này tăng hơn 10% so với tháng trước.   Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân 8 số thu phát sinh thấp.   Đáng chú ý, nguồn thu từ dầu thô ước đạt 3,75 nghìn tỷ đồng, tăng
  2016-09-06T17:12:21Z
 • Nguồn thu từ dầu thô tăng trở lại

  Nguồn thu từ dầu thô tăng trở lại
  (VnMedia) – Theo Bộ Tài chính, trong tháng 5 vừa qua, nguồn thu từ dầu thô ước đạt 3,4 nghìn ,5% so với cùng kỳ năm 2015. Nguồn thu từ dầu thô trong tháng 5 đã tăng trở lại Trong đó , nguồn thu từ dầu thô thực hiện tháng 5 ước đạt 3,4 nghìn tỷ đồng, tăng 450 tỷ đồng so với tháng 4, chủ
  2016-06-07T15:06:15Z
 • Nguồn thu từ dầu thô tiếp tục giảm mạnh

  Nguồn thu từ dầu thô tiếp tục giảm mạnh
  (VnMedia) - Theo Bộ Tài chính, trong 4 tháng đầu năm vừa qua, nguồn thu từ dầu thô ước đạt 13 nghìn ước đạt 13 nghìn tỷ đồng, bằng 23,9% dự toán, giảm 48,1% so với cùng kỳ năm 2015 Riêng nguồn thu về
  2016-05-10T10:45:20Z
 • Tháng 1/2016: Nguồn thu từ dầu thô giảm mạnh

  Tháng 1/2016: Nguồn thu từ dầu thô giảm mạnh
  (VnMedia) - Do giá dầu thô trên thị trường giảm sâu và xoay quanh mức 30 USD/thùng mà nguồn thu từ . Cùng với dầu thô, nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 1 cũng ước chỉ đạt 17,8 nghìn tỷ
  2016-02-04T15:20:59Z
 • Nguồn thu từ dầu thô tiếp tục sụt giảm

  Nguồn thu từ dầu thô tiếp tục sụt giảm
  (VnMedia) -  Theo Bộ Tài chính, nguồn thu từ dầu thô trong tháng 10 vừa qua ước đạt 4,2 nghìn năm 2014.  Trong đó đáng chú ý, nguồn thu từ dầu thô tiếp tục sụt giảm sâu do giá dầu thô bình tiếp tục có xu hướng giảm Cụ thể, nguồn thu từ dầu thô trong tháng 10 vừa qua ước đạt 4,2 nghìn tỷ
  2015-11-02T11:13:12Z
 • Giá dầu thô trượt sâu, nguồn thu đang giảm mạnh

  Giá dầu thô trượt sâu, nguồn thu đang giảm mạnh
  dự toán, khiến nguồn thu từ mặt hàng này đạt thấp so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng ước đạt 47 đạt 618,14 nghìn tỷ đồng, bằng 67,8% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, nguồn thu Riêng đối với nguồn thu nội địa, Bộ Tài chính cũng cho biết, trong tháng 8 ước đạt 38,9 nghìn tỷ đồng
  2015-09-09T15:50:02Z
 • Giá dầu thô trượt sâu, nguồn thu giảm mạnh

  Giá dầu thô trượt sâu, nguồn thu giảm mạnh
  (VnMedia) – Theo Bộ Tài chính, nguồn thu từ dầu thô trong 7 tháng đầu năm ước đạt 42,27 nghìn phần gia tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.     Hiện giá dầu đã giảm 40 USD/thùng so với giá dự toán. Ảnh minh họa Riêng đối với nguồn thu từ dầu thô, ước đạt
  2015-08-09T15:29:56Z
 • Nguồn thu từ cổ phần hóa: Không được làm trái Luật Ngân sách và Hiến pháp!

  Nguồn thu từ cổ phần hóa: Không được làm trái Luật Ngân sách và Hiến pháp!
    nói về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp được thành lập từ nguồn thu cổ phần hóa doanh lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn, cổ phần hoá DNNN. Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - Trưởng Đoàn công tác Vũ Hồng Thanh cho biết. cơ chế quản lý nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái
  2019-09-10T13:28:49Z
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh tích cực, nguồn thu ngân sách tăng cao

  Hoạt động sản xuất kinh doanh tích cực, nguồn thu ngân sách tăng cao
  chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế của với nguồn thu từ dầu thô, Bộ Tài chính cho biết, tháng 8 ước đạt 4,6 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở giá .   Riêng nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, tháng 8 ước đạt 26,5 nghìn tỷ đồng. Sau khi hoàn
  2019-09-09T15:09:30Z
 • Nguồn thu ngân sách Nhà nước tăng cao trong đầu năm mới

  Nguồn thu ngân sách Nhà nước tăng cao trong đầu năm mới
  (VnMedia) – Theo Bộ Tài chính, tổng thu Ngân sách Nhà nước tháng đầu tiên của năm 2019 ước đạt 144,6 nghìn tỷ đồng, bằng 10,2% dự toán, tăng 7,5% so cùng kỳ năm 2018.
  2019-02-01T14:22:53Z
 • Nguồn thu từ dầu thô đã vượt dự toán cả năm

  Nguồn thu từ dầu thô đã vượt dự toán cả năm
  (VnMedia) – Mặc dù xuất khẩu dầu thô trong 8 tháng năm 2018 giảm mạnh cả về lượng và giá trị, song thu từ dầu thô đã vượt 5,1% dự toán cả năm.
  2018-08-31T10:18:41Z
 • Kiểm toán việc sử dụng nguồn thu từ đất của các doanh nghiệp nhà nước

  Kiểm toán việc sử dụng nguồn thu từ đất của các doanh nghiệp nhà nước
  , sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; việc sử dụng nguồn thu từ đất của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã cổ phần hóa và báo cáo Quốc hội. Kiểm toán việc sử dụng nguồn thu từ đất của sử dụng nguồn thu từ đất của các DNNN đã cổ phần hóa và báo cáo Quốc hội. Giao Chính phủ trình Quốc
  2018-07-03T15:59:41Z
 • Nghị quyết TƯ 7: Tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính

  Nghị quyết TƯ 7: Tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính
  nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống người lao động và gia đình người hưởng lương; trả lương đúng là lực của Nhà nước và nguồn thu sự nghiệp dịch vụ công, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương trên công lập quyết định trên cơ sở nguồn thu (từ ngân sách nhà nước cấp và từ nguồn thu của đơn vị), năng
  2018-05-23T08:52:10Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.