• Luật An ninh mạng: Những hành vi nào bị cấm?

  Luật An ninh mạng: Những hành vi nào bị cấm?
  (VnMedia) - Dự thảo Luật An ninh mạng vừa được trình bày trước Quốc hội sáng 29/5 đã quy định rõ giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật An ninh mạng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) do Chủ như tại Điều 5 dự thảo Luật đã chỉnh lý. Với ý kiến đề nghị thiết kế quy định biện pháp bảo vệ an ninh
  2018-05-29T12:05:37Z
 • Tài sản không giải trình được nguồn gốc: Không thể mặc nhiên coi là tài sản tham nhũng?

  Tài sản không giải trình được nguồn gốc: Không thể mặc nhiên coi là tài sản tham nhũng?
  (VnMedia) - Góp ý cho Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), nhiều ý kiến góp ý xoay quanh tài sản, thu nhập khi được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác, Dự thảo Luật ý kiến các đại biểu cho rằng, quy định như dự thảo Luật đã biến việc xác minh tài sản, thu nhập
  2018-04-11T16:25:03Z
 • Phòng chống tham nhũng: Nên có cơ quan chuyên trách kiểm soát tài sản, thu nhập?

  Phòng chống tham nhũng: Nên có cơ quan chuyên trách kiểm soát tài sản, thu nhập?
  (VnMedia) - Góp ý cho dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), có ý kiến tán thành với pháp Lê Thị Nga, đa số ý kiến UBTP tán thành với phương án 2 của dự thảo Luật vì cho rằng, quy định này thành với phương án 1 của dự thảo Luật vì cho rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hạn chế
  2018-04-11T10:27:00Z
 • Đề nghị không bắt buộc đặt máy chủ quản lý dữ liệu tại Việt Nam

  Đề nghị không bắt buộc đặt máy chủ quản lý dữ liệu tại Việt Nam
  Việt Nam trong dự thảo Luật An ninh mạng nhưng vẫn giữ quy định đặt cơ quan đại diện và lưu trữ dữ liệu dự thảo Luật An ninh mạng. Trình bày báo cáo một số vấn đề lớn về dự thảo Luật này, ông Trần Ngọc nhất trí với quy định tại khoản 4 Điều 34 dự thảo Luật do Chính phủ trình là bắt buộc các doanh nghiệp
  2018-04-05T06:17:28Z
 • Đề xuất miễn giấy phép xây dựng cho 8 loại công trình

  Đề xuất miễn giấy phép xây dựng cho 8 loại công trình
  (VnMedia) - Bộ Xây dựng đang đề xuất dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây về đầu tư, kinh doanh, quy hoạch.  Tại dự thảo luật sửa đổi, Bộ Xây dựng đề xuất còn 8 loại công
  2018-03-13T10:24:34Z
 • Không buộc Google, Facebook, Viber đặt máy chủ tại Việt Nam

  Không buộc Google, Facebook, Viber đặt máy chủ tại Việt Nam
  Trong dự thảo Luật An ninh mạng, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã lược bỏ quy định “đặt máy Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Luật An ninh mạng. Theo Báo cáo kết quả dự kiến giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các nội dung lớn của dự thảo Luật An ninh mạng
  2018-01-10T20:11:26Z
 • Chống tham nhũng khu vực tư: Ôm đồm, khó khả thi?

  Chống tham nhũng khu vực tư: Ôm đồm, khó khả thi?
  (VnMedia) - Nhiều ĐBQH cho rằng, việc mở rộng chống tham nhũng ra khu vực tư theo Dự thảo Luật luật thì một số ĐBQH cho rằng, việc mở rộng chống tham nhũng ra khu vực tư theo Dự thảo Luật Phòng đặt ra là mở rộng phạm vi ra khu vực ngoài nhà nước với quan điểm như đề cập ở trong dự thảo luật
  2017-12-02T05:51:41Z
 • Sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng: Những điểm mới nổi bật

  Sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng: Những điểm mới nổi bật
  (VnMedia) - Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) có nhiều điểm mới nổi bật về giải pháp ). Đây là kỳ họp thứ 2 dự thảo luật Phòng chống tham nhũng trình Quốc hội cho ý kiến và cũng là lần thứ Hình sự trong các điều từ 353 đến 359 và 05 hành vi theo quy định của Luật hiện hành. Dự thảo Luật
  2017-11-21T15:58:29Z
 • Ban hành Luật An ninh mạng để bảo vệ an ninh quốc gia

  Ban hành Luật An ninh mạng để bảo vệ an ninh quốc gia
  dự thảo Luật để tránh quy định chồng chéo...   Ảnh  minh họa Theo báo cáo soạn thảo nghiên cứu, rà soát các nội dung trong dự thảo Luật để tránh quy định chồng chéo với các luật phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, vì cho rằng đã thể hiện đầy đủ nội dung, trách nhiệm của các chủ
  2017-09-18T10:26:39Z
 • Quốc hội đã "quyết" việc xử lý luật sư không tố giác thân chủ

  Quốc hội đã "quyết" việc xử lý luật sư không tố giác thân chủ
  (VnMedia) - Chiều ngày 20/6, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số  đổi Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật đại biểu Quốc hội và theo đề nghị của Chính phủ, dự thảo Luật đã quy định xử lý hình sự trường hợp
  2017-06-20T19:32:38Z
 • Luật phòng chống tác hại của rượu bia bị "ru ngủ"

  Luật phòng chống tác hại của rượu bia bị "ru ngủ"
  ;luật phòng, chống tác hại của rượu bia", bác sĩ Nguyễn Trọng An cho biết, Dự thảo luật đã làm &ldquo thảo, nếu tháng 12 này dự thảo luật phòng chống tác hại của rượu, bia được hoàn chỉnh thì nhanh nhất
  2016-11-14T06:45:30Z
 • Một dự luật độc đáo

  Một dự luật độc đáo
  Trong lịch sử lập pháp ở Việt Nam có lẽ hiếm khi xuất hiện một dự thảo luật độc đáo đến thế về quy
  2016-11-04T22:29:09Z
 • Cán bộ được phép nhận quà giá trị dưới 2 triệu đồng

  Cán bộ được phép nhận quà giá trị dưới 2 triệu đồng
  2 triệu đồng Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng vừa được Thanh tra Chính phủ đưa ra lấy ý kiến nội dung công khai, minh bạch trong các luật chuyên ngành, Dự thảo Luật đã quy định theo hướng bao quát hơn. Theo đó, Dự thảo Luật bỏ 18 điều trong Luật hiện hành (từ Điều 13 đến Điều 30) và tập trung
  2016-06-28T10:08:14Z
 • Cơ quan nhà nước phải chủ động cung cấp thông tin

  Cơ quan nhà nước phải chủ động cung cấp thông tin
  khoản 1 Điều 9 của dự thảo Luật. Theo đó, cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo như dự thảo Luật. Về trách nhiệm của cơ quan cung cấp thông tin (Điều 34), có ý kiến đề nghị cần quy năng đáp ứng của cơ quan. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật. Về chi
  2016-04-06T14:39:07Z
 • Bất ngờ dừng giảm thuế TTĐB ô tô

  Bất ngờ dừng giảm thuế TTĐB ô tô
  thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, đồng nghĩa với việc thuế tiêu đầu kỳ họp, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế sẽ được thông qua tại tuần này, lịch làm việc của Quốc hội sẽ không còn chương trình thông qua dự thảo Luật này, đồng thời kỳ họp
  2015-11-24T15:06:56Z
 • "Hết hồn" với quy định về bổn phận của trẻ em

  "Hết hồn" với quy định về bổn phận của trẻ em
  (VnMedia) - Góp ý cho Dự thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi), đại biểu Phạm khoăn Báo cáo thẩm tra Dự thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) cho biết, Công ước riêng những chế định pháp luật đối với người chưa thành niên trong từng lĩnh vực cụ thể . Dự thảo Luật
  2015-11-14T07:42:58Z
 • Những sự kiện ICT "hot" nhất tuần qua

  Những sự kiện ICT "hot" nhất tuần qua
  , cuộc họp quan trọng. Từ việc góp ý điều chỉnh Dự thảo Luật An toàn thông tin mạng của Ủy ban thường vụ hữu các siêu phẩm iPhone 6S, 6S Plus chính hãng… Dự thảo Luật An toàn thông tin mạng: Tăng thảo Luật An toàn thông tin mạng. Theo đó, dự thảo Luật đã bổ sung những quy định tăng cường hơn nữa
  2015-10-31T12:31:04Z
 • Bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng là một thách thức lớn

  Bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng là một thách thức lớn
  (VnMedia) - Ngày 29/10, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật An toàn , trên thực tế là một thách thức rất lớn. “Trong dự thảo luật có quy định khi cá nhân, doanh . Vấn đề thứ hai trong dự thảo Luật được các đại biểu quan tâm góp ý, đó là vấn đề mật mã quốc gia. Góp
  2015-10-30T10:37:58Z
 • Đã minh bạch khái niệm phí và lệ phí

  Đã minh bạch khái niệm phí và lệ phí
  tác bảo trì đường bộ. Trong dự thảo Luật phí và lệ phí không quy định chi tiết các loại phương tiện hội xây dựng hoàn chỉnh khái niệm phí, lệ phí trong dự thảo Luật cho chính xác, đúng với bản chất kinh biết, phí sử dụng đường bộ là một loại phí thu thuộc lĩnh vực giao thông nằm trong Danh mục kèm Dự thảo
  2015-10-21T07:41:00Z
 • Tập đoàn, tổng công ty Nhà nước có thể được ra báo

  Tập đoàn, tổng công ty Nhà nước có thể được ra báo
  Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi gồm 6 chương với 60 điều, trong đó có 31 điều xây dựng mới, 29 điều sửa mạnh, điểm mới của dự thảo luật so với luật hiện hành là bổ sung thêm một chương quy định về quyền tự quy định “công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí…”, trong khi đó dự thảo luật lại phân biệt
  2015-09-18T06:47:21Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.