• Chào bán thêm cổ phiếu cũng bị "xiết" chặt như lần đầu phát hành

  Chào bán thêm cổ phiếu cũng bị "xiết" chặt như lần đầu phát hành
  khoảng 11 tỷ đồng. Việc quy định tăng mức vốn điều lệ như dự thảo Luật sẽ là rào cản đối với các doanh cho biết, có ý kiến cho rằng, điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tại dự thảo Luật phải sáng tạo không thuộc phạm vi của dự thảo Luật do những đặc điểm riêng khác với doanh nghiệp thông
  2019-04-17T11:19:27Z
 • Quốc hội chính thức thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

  Quốc hội chính thức thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
  trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Theo đó, trên cơ sở ý kiến của các nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trình 323/BC-UBTVQH ngày 10/10/2018 giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước báo
  2018-11-15T20:24:08Z
 • Đối tượng không được tha tù trước thời hạn vẫn có thể được đặc xá

  Đối tượng không được tha tù trước thời hạn vẫn có thể được đặc xá
  quy định 03 thời điểm đặc xá như dự thảo Luật. Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể về thời gian, tần xác định sự kiện trọng đại của đất nước. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho biết, dự thảo Luật của Chính phủ ĐBQH đề nghị quy định rõ trong dự thảo Luật “sự kiện trọng đại của đất nước gồm những sự kiện nào
  2018-11-07T10:51:37Z
 • Cần thiết ban hành Luật An toàn Thông tin

  Cần thiết ban hành Luật An toàn Thông tin
  cho rằng không nên đưa vấn đề chủ quyền không gian mạng vào dự thảo Luật. Về vấn đề trên, Ủy ban KH nhân trên mạng: Khoản 15 Điều 3 của dự thảo Luật, thông tin cá nhân là “thông tin gắn với việc xác định đề rất phức tạp nhưng lại chỉ được quy định trong 5 điều của dự thảo Luật (từ Điều 28 đến Điều 32
  2015-06-04T12:22:57Z
 • Thủ tướng yêu cầu tránh lãng phí, tạo độc quyền sách giáo khoa

  Thủ tướng yêu cầu tránh lãng phí, tạo độc quyền sách giáo khoa
  Thường vụ Quốc hội chỉnh lý dự thảo Luật; hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội theo quy định của Luật Ban hành . Trong đó, về mục tiêu, tính chất, nguyên lý giáo dục (Điều 2, Điều 3 của dự thảo Luật), đề nghị nghiên của dự thảo Luật); về nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên
  2018-10-05T06:55:19Z
 • Quốc hội thông qua Luật Quy hoạch: Đảm bảo kỷ luật trong điều chỉnh quy hoạch

  Quốc hội thông qua Luật Quy hoạch: Đảm bảo kỷ luật trong điều chỉnh quy hoạch
  phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Trước khi thông qua Dự thảo luật , QH đã nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quy hoạch của Uỷ ban Thường vụ Quốc nguyên tắc và kỷ luật trong hệ thống quy hoạch quốc gia, Dự thảo luật tiếp thu ý kiến của ĐBQH theo hướng
  2017-11-24T09:58:08Z
 • Quốc hội thảo luận về dự án Luật về hội

  Quốc hội thảo luận về dự án Luật về hội
  dung được tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo Luật bao gồm: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, quy dự thảo Luật là không áp dụng luật này đối với các tổ chức chính trị - xã hội được quy định tại Điều công đoàn, Pháp lệnh cựu chiến binh. Vì vậy, dự thảo Luật được tiếp thu chỉnh lý theo loại ý kiến thứ
  2016-10-25T16:00:41Z
 • Luật Báo chí cần làm rõ: Báo chí được làm gì, không được làm gì?

  Luật Báo chí cần làm rõ: Báo chí được làm gì, không được làm gì?
  khóa XIII. Nội dung được quan tâm nhiều nhất tại dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) là các quy định về tổ chức báo chí, cơ quan chủ quản báo chí. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son Dự thảo Luật quy định đối cơ quan báo chí, điểm đáng chú ý là dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) quy định người đứng đầu cơ quan
  2015-11-04T20:45:38Z
 • Nội dung những Luật quan trọng sắp được Quốc hội thông qua

  Nội dung những Luật quan trọng sắp được Quốc hội thông qua
  quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật trình Quốc hội , chỉnh lý dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp gồm 9 chương, 79 điều, quy định trách nhiệm với Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), một trong những điểm mới khác trong dự thảo Luật
  2017-05-19T18:55:15Z
 • Quốc hội thông qua 4 Luật với nhiều điểm mới quan trọng

  Quốc hội thông qua 4 Luật với nhiều điểm mới quan trọng
  nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nghĩa vụ quân Quốc hội đều tán thành với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) và nhiều nội dung của dự thảo Luật. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban
  2015-06-20T07:10:37Z
 • Ngày 12/6: Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, Luật Cạnh tranh và Luật Tố cáo

  Ngày 12/6: Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, Luật Cạnh tranh và Luật Tố cáo
  trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Quốc hội biểu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật An ninh mạng; Quốc hội biểu quyết thông của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Tố cáo
  2018-06-11T22:11:22Z
 • Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Cần siết chặt bảo vệ bí mật nhà nước

  Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Cần siết chặt bảo vệ bí mật nhà nước
  dự án luật này. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình Dự thảo luật Bảo vệ bí mật nhà nước Trình bày tờ Tờ trình Dự thảo luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô bảo đảm khả thi của Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn, Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được xây
  2017-10-26T08:44:39Z
 • Không ưu tiên trích thuế tiêu thụ đặc biệt để phòng chống tác hại của rượu bia

  Không ưu tiên trích thuế tiêu thụ đặc biệt để phòng chống tác hại của rượu bia
  thảo luận. Về phạm vi điều chỉnh dự thảo Luật, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu để thể hiện rõ mục thi của dự thảo Luật. Ban soạn thảo phải rà soát lại các quy định của dự thảo Luật để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật và tính tương thích với điều
  2018-10-05T06:19:59Z
 • Thủ tướng mong lớp trẻ tỉnh táo, không mất cảnh giác

  Thủ tướng mong lớp trẻ tỉnh táo, không mất cảnh giác
  tình hình an ninh trật tự thời gian qua ở một số địa phương, về dự thảo Luật đặc khu, Luật An ninh mạng ở các đặc khu mà thời gian qua dư luận quan tâm, Thủ tướng nói rõ thêm, theo dự thảo Luật thì chỉ áp trong dự thảo Luật đặc khu mà thực hiện như Luật hiện hành và đến ngày 8/6, có thông báo chính thức
  2018-06-18T15:13:39Z
 • "Miễn giảm tiền sử dụng đất 30 năm tại các đặc khu là quá dài"

  "Miễn giảm tiền sử dụng đất 30 năm tại các đặc khu là quá dài"
  như thế nào? Đồng thời, tại dự thảo Luật hành chính - kinh tế đặc biệt, ở Điều 34 quy định quyền sở đến việc không thành công trong quản lý kinh tế về đất đai. Ví dụ dự thảo Luật Đơn vị hành chính điều kiện cam kết như dự thảo luật đã nêu. Ví dụ phải đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh thuộc ngành
  2018-05-29T11:03:20Z
 • Làm oan nhiều năm, xin lỗi 5 phút khiến người bị oan bật khóc

  Làm oan nhiều năm, xin lỗi 5 phút khiến người bị oan bật khóc
  (VnMedia) - Cho ý kiến về dự thảo luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi), các đại biểu thiệt hại với công dân.  Theo Dự thảo Luật, phạm vi bồi thường theo phương pháp liệt kê. Điều này , mà chưa được liệt kê hết trong dự thảo Luật (ví dụ: Nhà nước có trách nhiệm bồi thường nếu người thi
  2016-11-12T09:25:01Z
 • Đề nghị bỏ quy định miễn thuế cho cư dân biên giới

  Đề nghị bỏ quy định miễn thuế cho cư dân biên giới
  , thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ. Ngoài ra, dự thảo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu còn đưa ra phương định như Dự thảo Luật là chưa phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013. Theo đó, Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị: Cần quy định rõ trong Dự thảo Luật Danh mục hàng hóa và biểu thuế suất của
  2015-10-21T17:11:46Z
 • Đủ điều kiện để thông qua Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

  Đủ điều kiện để thông qua Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
  này, Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đã hội tụ đủ điều kiện xin phép Quốc hội thông , lĩnh vực ưu tiên phát triển tại đặc khu, ông Dũng cho biết, dự thảo Luật đã tiếp cận và bổ sung một số Dũng nói. Đối với danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện sau khi rà soát lại, dự thảo Luật đã
  2018-05-23T17:07:59Z
 • Những "kịch bản" cho thị trường bất động sản năm 2018

  Những "kịch bản" cho thị trường bất động sản năm 2018
  thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị; Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung . Có thể trình Quốc hội xem xét 3 nhóm dự luật có liên quan trực tiếp đến thị trường BĐS như “Dự
  2018-02-20T09:28:15Z
 • Bất động sản 2018 tiếp tục tăng trưởng?

  Bất động sản 2018 tiếp tục tăng trưởng?
  xét 3 nhóm dự luật có liên quan trực tiếp đến thị trường BĐS như “Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị; Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu
  2018-01-02T07:58:46Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.