• "Cha đẻ" của mật khẩu máy tính vừa qua đời

    "Cha đẻ" của mật khẩu máy tính vừa qua đời
    Ngày 12/7, Fernando Corbato, 'cha đẻ' của mật khẩu đã qua đời tại nhà riêng ở Newton , Massachusetts, Mỹ. Ông hưởng thọ 93 tuổi. Fernando Corbato đã phát minh ra mật khẩu máy tính. Ông vừa qua đời ngày 12/7, thọ 93 tuổi. Fernando Corbato, nhà khoa học máy tính huyền thoại của Học viện
    2019-07-14T15:44:37Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.