http://vnmedia.vn/tim-kiem/v3.txt?
Tìm kiếm
  • 5 loại súng ngắn đặc biệt của đặc nhiệm và điệp viên Nga

    5 loại súng ngắn đặc biệt của đặc nhiệm và điệp viên Nga
    ”, chuyên gia A. Kotz đánh giá. Súng ngắn SPS Năm 1996, lực lượng đặc nhiệm Nga, kể cả đơn vị đặc biệt bảo vệ tổng thống, được trang bị dòng súng ngắn SPS. Đây là sản phẩm của TsNIITochMash thiết kế từ đầu xuyên phá khủng khiếp như vậy”, RIA Novosti đánh giá về súng ngắn SPS. Ngoài trang bị đạn 9x21mm
    2017-09-12T20:53:52Z