• Cải cách chính sách tiền lương: Ai được lợi?

  Cải cách chính sách tiền lương: Ai được lợi?
  Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công nhấn mạnh : “Cải cách chính sách tiền lương để nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ thống chính trị, quá trình cải cách chính sách tiền lương của nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực
  2018-05-08T12:51:27Z
 • Chuyên gia Phạm Chi Lan: Không thể đổ lỗi là không có nguồn để cải cách chính sách tiền lương

  Chuyên gia Phạm Chi Lan: Không thể đổ lỗi là không có nguồn để cải cách chính sách tiền lương
  chức không tạo áp lực và động lực cho việc cải cách chính sách tiền lương ngay trong bộ máy. Xã hội và chính trị rất cao nhưng việc cải cách chính sách tiền lương lại rất chậm chạp? Đúng là trong các Nghị cách chính sách tiền lương được tổ chức sáng nay (13/12) tại Hà Nội. Chuyên gia kinh tế Phạm
  2017-12-13T16:14:33Z
 • Nghị quyết TƯ 7: Tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính

  Nghị quyết TƯ 7: Tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính
  quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nước ta đã trải qua 4 lần cải cách chính sách tiền lương vào nghiệp.      1.5. Cải cách chính sách tiền lương là yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ , tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước theo các nội dung của Đề án cải cách chính sách tiền lương
  2018-05-23T08:52:10Z
 • Cải cách tiền lương: Tăng lương thế nào để nợ công không tăng?

  Cải cách tiền lương: Tăng lương thế nào để nợ công không tăng?
  (VnMedia) - Dự báo việc cải cách chính sách tiền lương sẽ tạo áp lực lớn lên cân đối ngân sách nhà Thảo luận về cải cách chính sách tiền lương tại Hội nghị Trung ương 7, ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng lực cho cải cách chính sách tiền lương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về
  2018-05-10T13:58:24Z
 • Cải cách tiền lương cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

  Cải cách tiền lương cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
  (VnMedia) - Để tiến hành hiệu quả việc cải cách chính sách tiền lương cần nhiều giải pháp đồng Trung ương Đảng khóa XII dự kiến cho ý kiến và thông qua đề án cải cách chính sách tiền lương để hiện hiệu quả cải cách chính sách tiền lương. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ Theo Phó Thủ
  2018-05-09T14:31:35Z
 • Ba vấn đề quan trọng được bàn trong Hội nghị Trung ương 7

  Ba vấn đề quan trọng được bàn trong Hội nghị Trung ương 7
  lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ mới sẽ rút gọn chỉ còn 5 bảng lương Đối với Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công bàn, cho ý kiến đối với ba đề án quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; cải cách chính sách
  2018-05-07T07:11:18Z
 • Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng ban chỉ đạo cải cách tiền lương

  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng ban chỉ đạo cải cách tiền lương
  thực hiện 3 Đề án: Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng người có công; giải pháp tạo nguồn cho cải cách chính sách tiền lương; đề xuất các biện pháp để xử lý (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính
  2017-01-13T19:24:13Z
 • Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Lương không đủ sống đã làm đảo lộn nhiều giá trị trong xã hội

  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Lương không đủ sống đã làm đảo lộn nhiều giá trị trong xã hội
  . Buổi làm việc nhằm nghiên cứu, khảo sát phục vụ xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương, BHXH và đoàn. UBND TPHCM đánh giá, trong nhiều năm qua, Nhà nước luôn cố gắng cải cách chính sách tiền lương tướng cho biết, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công là việc làm
  2017-12-09T17:46:43Z
 • "Tiền lương ngành tư pháp như các bộ, ngành khác là chưa hợp lý"

  "Tiền lương ngành tư pháp như các bộ, ngành khác là chưa hợp lý"
  đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Phó Thủ cùng các đề xuất lên Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu
  2017-10-19T06:48:44Z
 • "Có sống trong sạch được không với mức lương như hiện nay?"

  "Có sống trong sạch được không với mức lương như hiện nay?"
  án cải cách chính sách tiền lương vừa qua đã được trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) xem xét với sâu vào phân tích Đề án cải cách chính sách tiền lương lần này, ông Phạm Minh Huân - nguyên Thứ trưởng lương như hiện nay?”, ông Vũ Mão chia sẻ. Vì thế, theo ông Vũ Mão, Đề án cải cách chính sách tiền
  2018-05-18T10:29:49Z
 • Tổng bí thư yêu cầu tạo đột phá trong chế độ phân phối tiền lương

  Tổng bí thư yêu cầu tạo đột phá trong chế độ phân phối tiền lương
  4 lần cải cách chính sách tiền lương, vào các năm 1960, 1985, 1993 và năm 2003. Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 khoá IX về Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi , cần thống nhất nhận thức về sự cần thiết, cấp bách và tính khả thi của việc tiến hành cải cách chính
  2018-05-07T11:51:17Z
 • Hội nghị Trung ương 7 thành công tốt đẹp

  Hội nghị Trung ương 7 thành công tốt đẹp
  về xây dựng đội ngũ cán bộ; cải cách chính sách tiền lương; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và
  2018-05-12T14:33:59Z
 • Chính thức khai trừ ông Đinh La Thăng ra khỏi Đảng

  Chính thức khai trừ ông Đinh La Thăng ra khỏi Đảng
  cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động khỏi Đảng. Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Đề án cải
  2018-05-09T16:08:05Z
 • Trung ương đã thảo luận về Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

  Trung ương đã thảo luận về Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
  Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và
  2018-05-07T19:20:36Z
 • Khối tư nhân một người nhiều việc, khối Nhà nước một việc nhiều người

  Khối tư nhân một người nhiều việc, khối Nhà nước một việc nhiều người
  , Trưởng Ban chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công chủ trì phiên họp để rà soát, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương từ năm 2021. Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Trung ương Đảng về cải cách tiền lương từ
  2019-03-15T07:03:32Z
 • 2021: Lương thấp nhất của công chức phải bằng lương thấp nhất của doanh nghiệp

  2021: Lương thấp nhất của công chức phải bằng lương thấp nhất của doanh nghiệp
  cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công xây dựng văn bản quy định chế chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách
  2018-08-21T06:17:16Z
 • 5 vấn đề quan trọng được quyết định tại Hội nghị Trung ương 7

  5 vấn đề quan trọng được quyết định tại Hội nghị Trung ương 7
  uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức , ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức
  2018-05-13T06:39:19Z
 • Trung ương bắt đầu khảo sát, làm rõ các vấn đề về lương và phụ cấp

  Trung ương bắt đầu khảo sát, làm rõ các vấn đề về lương và phụ cấp
  Buổi làm việc nhằm nghiên cứu, khảo sát phục vụ xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương, BHXH và chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công do Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình tiền lương và thu nhập; tạo nguồn cải cách tiền lương... Sáng 17/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách
  2017-10-17T19:16:39Z
 • Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7

  Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7
  ; cải cách chính sách tiền lương; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và một số vấn đề quan trọng khác Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ . Hội nghị Trung ương lần thứ 7 đã thông qua 3 Nghị quyết quan trọng về công tác cán bộ, cải cách chính
  2018-06-29T14:47:19Z
 • Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của an sinh xã hội

  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của an sinh xã hội
  cải cách chính sách tiền lương để nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công khẳng định chính sách BHXH luôn được Đảng
  2018-05-08T17:40:57Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.