• Gần 20 ngân hàng cho vay hỗ trợ nhà

  Gần 20 ngân hàng cho vay hỗ trợ nhà ở
  nhận tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà , tính đến nay đã có 19 NHTM tham gia chương trình này . >> 15 ngân hàng được cho vay hỗ trợ nhà Ngày 17/4/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN ) đã có văn bản số 2577, 2578, 2579, 2580/NHNN-TD về việc tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà
  2015-04-19T07:43:55Z
 • Công bố lãi suất cho vay hỗ trợ nhà từ 1/1/2018

  Công bố lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở từ 1/1/2018
  nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà là 5,0%/năm.   Ngày 29/12/2017,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 cho vay hỗ trợ nhà theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32
  2017-12-29T18:50:54Z
 • Từ 1/8 có thêm thay đổi trong vay hỗ trợ nhà

  Từ 1/8 có thêm thay đổi trong vay hỗ trợ nhà ở
  vay hỗ trợ nhà theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.   Thông tư tập ngân hàng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước để cho vay hỗ trợ nhà được thực hiện tối đa đến hàng áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà do Ngân hàng Nhà nước công bố hàng năm kể từ thời điểm
  2016-07-30T08:54:24Z
 • Vốn hỗ trợ nhà sẽ được báo cáo Thủ tướng trước 15/4

  Vốn hỗ trợ nhà ở sẽ được báo cáo Thủ tướng trước 15/4
  nghiên cứu, sửa đổi các quy định về thời hạn giải ngân gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà theo Nghị quyết định để triển khai chính sách hỗ trợ nhà . Tính đến 10/3, các ngân hàng đã giải ngân 21.321 tỷ hàng cá nhân để thuê hoặc sở hữu nhà ở, các khoản hỗ trợ nhà xã hội chỉ chiếm 32,54%). Theo tính toán
  2016-04-02T12:30:15Z
 • Vay hỗ trợ nhà có thể tiếp tục hưởng lãi suất thấp

  Vay hỗ trợ nhà ở có thể tiếp tục hưởng lãi suất thấp
  (VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước vừa có ý kiến về chương trình cho vay hỗ trợ nhà 30.000 tỷ đồng chương trình cho vay hỗ trợ nhà 30.000 tỷ đồng rất lo lắng về việc phải trả lãi suất vay thương mại đối hỗ trợ nhà . Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh việc cho vay, tạo điều
  2016-03-23T14:14:20Z
 • Đề xuất chính sách tín dụng hỗ trợ nhà , báo cáo Thủ tướng trong tháng 7

  Đề xuất chính sách tín dụng hỗ trợ nhà ở, báo cáo Thủ tướng trong tháng 7
  (VnMedia) - Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương xem xét, đề xuất chính sách tín dụng hỗ trợ tiêu dùng, nhà ở, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2017. 
  2017-06-13T07:51:14Z
 • Thủ tướng đồng ý gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ

  Thủ tướng đồng ý gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ
  văn số 3954/NHNN-TD ngày 30/5/2016 về phương án gia hạn Chương trình cho vay hỗ trợ nhà . &nbsp hỗ trợ nhà theo nghị quyết số 02/NQ-CP. Văn bản nêu rõ: Xét đề nghị của NHNN Việt Nam tại công văn cứu, sửa đổi quy định về cho vay hỗ trợ nhà theo nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ
  2016-07-07T09:54:44Z
 • Sẽ tiếp tục giải ngân gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng

  Sẽ tiếp tục giải ngân gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng
  hỗ trợ nhà (gói 30.000 tỷ đồng) đối với khách hàng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN. &nbsp tại Thông tư 11, việc giải ngân chương trình cho vay hỗ trợ nhà của ngân hàng đối với khách hàng từ
  2016-06-01T07:05:48Z
 • Sắp có gói 2.000 tỷ hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội

  Sắp có gói 2.000 tỷ hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội
  hội khẩn trương tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ nhà xã hội, triển khai ngay việc cho vay trong năm nay
  2017-08-22T07:07:51Z
 • Giải đáp lo lắng về vay hỗ trợ mua nhà chịu lãi suất cao

  Giải đáp lo lắng về vay hỗ trợ mua nhà chịu lãi suất cao
  vay hỗ trợ nhà theo Nghị quyết 02/NQ-CP khi biết số tiền giải ngân sau ngày 1/6/2016 sẽ chịu lãi việc một số khách hàng vay vốn Chương trình cho vay hỗ trợ nhà theo Nghị quyết 02/NQ-CP bất ngờ và lo giải ngân sau ngày 1/6/2016 sẽ chịu lãi suất vay thương mại: Chương trình cho vay hỗ trợ nhà theo
  2016-03-11T16:28:14Z
 • Lãi suất năm 2017 cho gói 30.000 tỷ vẫn là 5%/năm

  Lãi suất năm 2017 cho gói 30.000 tỷ vẫn là 5%/năm
  suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2017 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà theo gói 30.000 tỷ đồng. Cụ thể, lãi suất cho những khoản vay hỗ trợ nhà theo quy định của NHNN đã
  2017-01-03T16:43:45Z
 • Hoàn trả lãi suất cho người mua nhà vay gói 30.000 tỷ đồng

  Hoàn trả lãi suất cho người mua nhà vay gói 30.000 tỷ đồng
  vay hỗ trợ nhà theo Nghị quyết 02/NQ-CP khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn về cho vay hỗ trợ nhà và đủ điều kiện áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư trong hệ thống theo quy định của NHNN và pháp luật có liên quan.   Thực hiện hướng dẫn, giải
  2016-08-05T16:00:29Z
 • Năm 2019: Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 5%

  Năm 2019: Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 5%
  thương mại áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà theo quy định tại nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà theo quy định.   Năm 2019 mức lãi suất cho vay hỗ trợ mua
  2019-01-04T08:15:07Z
 • Mua nhà ở xã hội vẫn được vay lãi suất 5%/năm

  Mua nhà ở xã hội vẫn được vay lãi suất 5%/năm
  hỗ trợ nhà thực hiện tối đa đến hết năm 2016. Đối tượng được hưởng chính sách này là cá nhân vay tham gia cho vay hỗ trợ nhà xã hội trên đây đều sẽ được ngân sách cấp bù chênh lệch lãi suất. Khánh An
  2017-02-17T05:51:38Z
 • Tin "hot" cho những người đang vay gói 30 nghìn tỷ

  Tin "hot" cho những người đang vay gói 30 nghìn tỷ
  , Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà trên cơ sở các quy định về chính sách cho vay hỗ trợ nhà của gói 30.000 tỷ đồng theo Thông tư 11
  2016-03-31T20:04:49Z
 • Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm tra các hợp đồng vay hỗ trợ mua nhà

  Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm tra các hợp đồng vay hỗ trợ mua nhà
  vốn Chương trình cho vay hỗ trợ nhà (gói 30.000 tỷ đồng) theo Nghị quyết 02/NQ-CP bất ngờ khi biết bản số 1425/NHNN-TD gửi một số ngân hàng thương mại về việc thực hiện Chương trình cho vay hỗ trợ nhà theo Nghị quyết 02/NQ-CP. Theo văn bản này, vừa qua có thông tin phản ánh một số khách hàng vay
  2016-03-15T16:43:06Z
 • Vay mua nhà ở xã hội: Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay

  Vay mua nhà ở xã hội: Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay
  mại đang áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà theo quy định tại Thông tư 11/2013, Thông tư 32
  2019-04-04T09:50:12Z
 • Khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội

  Khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội
  Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015
  2019-01-30T06:25:25Z
 • Thanh tra việc trục lợi gói 30.000 tỉ đồng

  Thanh tra việc trục lợi gói 30.000 tỉ đồng
  vốn ưu đãi hỗ trợ nhà thực hiện việc thanh tra, kiểm tra dấu hiệu trục lợi của các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai cho gói vay tín dụng hỗ trợ nhà để xử lý theo quy định của pháp luật
  2015-08-24T13:54:27Z
 • Ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội

  Ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội
  /2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà đối với hộ nghèo theo chuẩn
  2019-01-31T08:24:27Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.