• Kiểm toán Nhà nước chỉ ra sai sót tại dự án BOT Hà Nội - Bắc Giang

  Kiểm toán Nhà nước chỉ ra sai sót tại dự án BOT Hà Nội - Bắc Giang
  trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra một số hạn chế , vốn vay 2.363 tỷ đồng. Theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) quá trình khảo sát, lập, thẩm
  2018-09-04T10:13:29Z
 • Sabeco nói gì khi bị Kiểm toán Nhà nước truy thu gần 2.500 tỷ đồng?

  Sabeco nói gì khi bị Kiểm toán Nhà nước truy thu gần 2.500 tỷ đồng?
  phân chia cổ tức cho Bộ Công Thương và các cổ đông không kiểm soát như yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước năm 2017 đã kiểm toán. Tại báo cáo này, Sabeco cũng đề cập đến khoản tiền bị Kiểm toán Nhà nước truy thu.   Theo Thông báo số 155/KTNN-TH ngày 8/2/2018 của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán
  2018-04-05T13:52:29Z
 • Bộ Công Thương nói gì về kết quả kiểm toán Nhà nước tại Sabeco?

  Bộ Công Thương nói gì về kết quả kiểm toán Nhà nước tại Sabeco?
  Sai Gòn (Sabeco) thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ rà soát, làm rõ các nội dung báo cáo các cấp có thẩm quyền.   Kiểm toán nhà nước vừa có nước Theo như thông tin báo đăng, Kiểm toán nhà nước nêu đến các vấn đề gồm: lợi nhuận chưa được
  2018-03-16T20:12:55Z
 • Kiểm toán nhà nước và những con số chấn động dư luận

  Kiểm toán nhà nước và những con số chấn động dư luận
  (VnMedia) - Năm 2017, Kiểm toán nhà nước đã công bố một số kết quả kiểm toán với  những con số ” đầu tiên có lẽ phải kể đến kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đối với 27 dự án đầu tư, khai thác án BOT, theo kiểm toán nhà nước, việc tính toán xác định tổng mức đầu tư của 11/27 dự án còn chưa
  2018-02-14T08:09:01Z
 • Bộ trưởng Y tế giải trình về các kết luận của Kiểm toán Nhà nước

  Bộ trưởng Y tế giải trình về các kết luận của Kiểm toán Nhà nước
  nhỏ hơn tránh đau cho bệnh nhân ghép tạng. Trước đó,  Kiểm toán Nhà nước đã . Đáng lưu ý, Kiểm toán Nhà nước phát hiện, việc phê duyệt giá kế hoạch giữa các bệnh viện hầu hết là viện Mắt TW, Bệnh viện Tai Mũi Họng TW, Bệnh viện Da liễu TW. Ngoài ra, theo Kiểm toán Nhà nước, một số
  2017-06-14T11:47:40Z
 • Bộ Y tế vội vã vào cuộc sau kết luận của Kiểm toán Nhà nước

  Bộ Y tế vội vã vào cuộc sau kết luận của Kiểm toán Nhà nước
  có. Đặc biệt lưu ý những trường hợp cụ thể đã được cơ quan kiểm toán Nhà nước nêu (theo mẫu đính kèm phục các nội dung theo kết luận của kiểm toán Nhà nước.  “Nhận được công văn này, đề nghị để trong phòng làm việc, sử dụng làm Tủ đựng tài liệu. Cùng với đó, Kiểm toán nhà nước cũng chỉ ra
  2017-05-25T05:51:38Z
 • Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm thời gian thu phí BOT hàng chục năm!

  Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm thời gian thu phí BOT hàng chục năm!
  (VnMedia) - Qua kiểm toán, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn ) được kiểm toán trong năm 2016 đối với niên độ ngân sách năm 2015, Kiểm toán nhà nước cho biết không đảm bảo quy định tối thiểu 70km. Qua kiểm toán, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị giảm thời gian thu
  2017-05-23T12:38:36Z
 • Hàng loạt đô thị lớn vào tầm ngắm của Kiểm toán Nhà nước

  Hàng loạt đô thị lớn vào tầm ngắm của Kiểm toán Nhà nước
  (VnMedia) - Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa ban hành quyết định kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất ... Kiểm toán nhà nước sẽ tập trung đánh giá việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính
  2017-05-22T08:20:33Z
 • Chống nhũng nhiễu là nhiệm vụ rất quan trọng của Kiểm toán Nhà nước

  Chống nhũng nhiễu là nhiệm vụ rất quan trọng của Kiểm toán Nhà nước
  với Kiểm toán Nhà nước (KTNN). Thủ tướng đặt vấn đề về kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy trình công tác tài chính công còn nhiều bất cập. Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc với Kiểm toán Nhà nước. Ảnh:chinhphu   Thủ tướng đặt vấn đề về kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy
  2017-02-02T20:06:34Z
 • Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước

  Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước
  nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước… Quốc hội đã bỏ phiếu , một số Chủ nhiệm Ủy ban, Tổng kiểm toán Nhà nước. Ngay sau đó, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu miễn Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn. Kết quả, số phiếu đồng ý là 436, số phiếu không
  2016-04-02T20:28:24Z
 • Quốc hội xem xét miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước và loạt chức danh khác

  Quốc hội xem xét miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước và loạt chức danh khác
  nhiệm chức danh Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn và một số chức danh khác của Quốc hội tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước. Theo Tờ trình, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13, ông Nguyễn Hữu Vạn được Quốc hội bầu làm Tổng kiểm toán Nhà nước. Trong thời gian đảm nhiệm
  2016-04-02T12:28:56Z
 • Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý hơn 100 nghìn tỷ đồng

  Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý hơn 100 nghìn tỷ đồng
  (VnMedia) - Giai đoạn 2011-2015, Kiểm toán nhà nước đã phát hiện nhiều vấn đề liên quan ... Báo cáo trước Quốc hội chiều 22/3, đánh giá về công tác của Kiểm toán nhà nước (KTNN), Chủ nhiệm Ủy
  2016-03-23T08:22:34Z
 • Quốc hội thông qua Luật kiểm toán Nhà nước (sửa đổi)

  Quốc hội thông qua Luật kiểm toán Nhà nước (sửa đổi)
  Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) với đa số phiếu tán thành. Quốc hội thông qua Luật kiểm toán (chiếm tỷ lệ 0,2%) và không biểu quyết 3 ĐB (tỷ lệ 0,61%). Theo đó, Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi kiểm toán của Kiểm toán nhà nước sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt buộc phải thực hiện đối
  2015-06-24T13:48:21Z
 • Kiểm toán Nhà nước đề nghị thu bổ sung 19 nghìn tỷ đồng từ nhiều 'ông lớn'

  Kiểm toán Nhà nước đề nghị thu bổ sung 19 nghìn tỷ đồng từ nhiều 'ông lớn'
  (VnMedia) - Năm 2016, Kiểm toán nhà nước đã đề nghị nộp bổ sung ngân sách thêm khoảng 19 ,Tập đoàn Hóa chất Việt Nam … Chiều ngày (21/5), Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã trình bày nghìn tỷ đồng Theo báo cáo của Kiểm toán nhà nước (KTNN), qua quá trình tổng hợp kết quả kiểm toán của
  2018-05-21T19:48:34Z
 • Kiểm toán nhà nước: Chỉ một kim tiêm, giá giữa các bệnh viện chênh nhau tới... 7 lần!

  Kiểm toán nhà nước: Chỉ một kim tiêm, giá giữa các bệnh viện chênh nhau tới... 7 lần!
  giá vật tư y tế Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán Chuyên đề công tác đầu tư, mua sắm, quản … bỏ đi Kiểm toán nhà nước cũng chỉ ra, việc xây dựng giá kế hoạch mua sắm căn cứ theo chứng thư thẩm đồng, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước. Về quản lý, sử dụng TTBYT là tài
  2017-05-24T17:21:47Z
 • Tăng lương cho Tổng Kiểm toán để xứng tầm với trách nhiệm

  Tăng lương cho Tổng Kiểm toán để xứng tầm với trách nhiệm
  (VnMedia) - Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ sáng nay (22/12), Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc Tổng Kiểm toán nhà nước. Cần quy định bậc lương mới để tương xứng với vị thế, trách nhiệm của Tổng Kiểm toán nhà nước. Theo ông Phớc, bảng lương Tổng Kiểm toán nhà nước hiện nay có hai bậc lương: Bậc 1 (9
  2016-12-22T13:54:48Z
 • Kiểm toán hàng loạt dự án BOT giao thông trong năm 2018

  Kiểm toán hàng loạt dự án BOT giao thông trong năm 2018
  Theo Kế hoạch kiểm toán năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước, sẽ có hàng loạt dự án BOT giao thông trong danh sách kiểm toán. Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Quyết định số 1785/QĐ -KTNN về “Kế hoạch kiểm toán năm 2018” của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), trong đó có hàng
  2017-12-05T20:10:29Z
 • Những dự án bất động sản 'sa lầy' của Vinaconex

  Những dự án bất động sản 'sa lầy' của Vinaconex
   - Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, Vinaconex có ít nhất 7 dự án đang hoặc từng rơi vào
  2019-01-02T14:42:08Z
 • Ông Nguyễn Hạnh Phúc tái đắc cử Tổng thư ký Quốc hội

  Ông Nguyễn Hạnh Phúc tái đắc cử Tổng thư ký Quốc hội
  hội và Tổng kiểm toán nhà nước. Ông Nguyễn Hạnh Phúc tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Thư ký ngày, Quốc hội đã bầu chức danh Tổng Kiểm toán nhà nước. Kết quả, ông Hồ Đức Phớc được bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước, với 92,91% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Trước đó, sáng 22/7, với lần
  2016-07-22T16:47:36Z
 • Nhiều sai phạm về tài chính tại Tổng công ty Cảng Hàng không

  Nhiều sai phạm về tài chính tại Tổng công ty Cảng Hàng không
  Kiểm toán Nhà nước chỉ ra hàng loạt “góc khuất” trong công tác quản lý tài chính tại Sasco Theo thông tin của Báo Đầu tư, Kiểm toán Nhà nước vừa có thông báo kết quả kiểm toán Báo cáo tài (Sasco) là cái tên được đề cập nhiều nhất trong những sai sót, hạn chế được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra
  2016-03-04T13:51:28Z