• Nguồn thu ngân sách Nhà nước tăng ấn tượng

  Nguồn thu ngân sách Nhà nước tăng ấn tượng
   - Theo Bộ Tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2019, thu ngân sách Nhà nước đạt 77,5% dự nghìn tỷ đồng, là năm thứ 2 liên tiếp vượt dự toán. Tỷ lệ huy động vào ngân sách Nhà nước đạt 23,7%GDP năm vượt dự toán 22 nghìn tỷ đồng, chiếm 82% tổng thu ngân sách Nhà nước. Thu nội địa từ thuế, phí
  2019-10-22T14:35:30Z
 • Nguồn thu ngân sách Nhà nước tiếp tục tăng cao

  Nguồn thu ngân sách Nhà nước tiếp tục tăng cao
   – Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 9 ước đạt 87,54 nghìn tỷ đồng đúng, thu đủ, thu kịp thời số phát sinh vào ngân sách Nhà nước.     Riêng ,1% dự toán.   Ở chiều ngược lại, Bộ Tài chính cho biết, tổng chi Ngân sách Nhà nước tháng 9 ước
  2019-10-11T13:06:46Z
 • Thu ngân sách Nhà nước tiếp tục tăng cao

  Thu ngân sách Nhà nước tiếp tục tăng cao
  hiện thu cân đối Ngân sách Nhà nước tháng 4 ước đạt 133,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng đạt 517 .    Về chi Ngân sách Nhà nước, tháng 4 ước đạt 114,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng đạt 429 , tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018.   Theo Bộ Tài chính, cân đối ngân sách Nhà nước tháng 4 và
  2019-05-13T11:02:03Z
 • Cần minh bạch về quản lý ngân sách Nhà nước

  Cần minh bạch về quản lý ngân sách Nhà nước
  khai hơn nữa, minh bạch hơn nữa về quản lý ngân sách nhà nước… >> Đại biểu Quốc hội đề nghị toán ngân sách nhà nước năm 2013. Đa số các đại biểu tán thành thông qua quyết toán ngân sách nhà nước nên một tiền lệ, một thói quen trong việc quản lý, sử dụng ngân sách. Về thu ngân sách nhà nước
  2015-05-29T07:22:58Z
 • Cân đối ngân sách Nhà nước bội thu trong 5 tháng đầu năm

  Cân đối ngân sách Nhà nước bội thu trong 5 tháng đầu năm
  - Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) 5
  2019-06-11T07:35:20Z
 • Quyết toán ngân sách nhà nước nêu dự án "đội vốn" tới… 39 lần!

  Quyết toán ngân sách nhà nước nêu dự án "đội vốn" tới… 39 lần!
  án tăng gấp 39 lần” – Báo cáo Thẩm tra về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 nêu rõ … Báo cáo Thẩm tra về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách trình bày sách nêu rõ. Về Chi ngân sách nhà nước, thẩm tra cho thấy, công tác lập, giao dự toán chi ngân
  2019-05-20T19:10:01Z
 • Thu ngân sách Nhà nước đã vượt 7,8% dự toán Quốc hội giao

  Thu ngân sách Nhà nước đã vượt 7,8% dự toán Quốc hội giao
  chính cho biết, công tác chi Ngân sách Nhà nước được điều hành chặt chẽ, hiệu quả và tiết kiệm, đảm bảo siêu dưới 2%, tăng thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) khoảng 5% so với dự toán Quốc hội giao, nợ thuế dưới 5
  2019-02-02T13:25:23Z
 • Nguồn thu ngân sách Nhà nước tăng cao trong đầu năm mới

  Nguồn thu ngân sách Nhà nước tăng cao trong đầu năm mới
  – Theo Bộ Tài chính, tổng thu Ngân sách Nhà nước tháng đầu tiên của năm 2019 ước đạt 144 ; Ảnh minh họa Liên quan đến các khoản chi Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước tháng 1/2019 ước đạt 92,9 nghìn tỷ đồng, bằng 5,7% dự toán, đáp ứng các nhu
  2019-02-01T14:22:53Z
 • Chi ngân sách Nhà nước: Đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả!

  Chi ngân sách Nhà nước: Đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả!
   - Theo ông Võ Thành Hưng - Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính, chi ngân sách .   Năm 2018, nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và ngoài nước khá tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) luỹ kế 10 tháng đạt xấp
  2018-10-31T13:54:27Z
 • Cấu trúc thu ngân sách Nhà nước chưa thực sự bền vững

  Cấu trúc thu ngân sách Nhà nước chưa thực sự bền vững
   – Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, hiện cấu trúc thu ngân sách Nhà nước chưa .    Thu ngân sách Nhà nước còn phụ thuộc nhiều vào dầu thô   Số liệu công bố của Bộ Tài chính cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 9 ước đạt 86,2 nghìn tỷ đồng; Luỹ kế 9 tháng
  2018-10-24T13:57:57Z
 • Tăng cường chống thất thu ngân sách nhà nước, xử lý nợ đọng thuế

  Tăng cường chống thất thu ngân sách nhà nước, xử lý nợ đọng thuế
   - Theo Bộ Tài chính, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước quý IV còn rất nặng nề. Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2018, Bộ đã trình báo cáo Chính phủ quyết tâm lý thu ngân sách Nhà nước năm 2018, giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế.   Nguồn thu
  2018-10-19T06:41:31Z
 • Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nộp ngân sách Nhà nước 61,8 ngàn tỷ đồng

  Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nộp ngân sách Nhà nước 61,8 ngàn tỷ đồng
  (VnMedia) - 7 tháng đầu năm, nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt 61 năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 7 tháng đạt 61,8 ngàn tỷ đồng, vượt 46,0% so với kế hoạch 7
  2018-08-09T15:18:46Z
 • Quốc hội thảo luận về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016

  Quốc hội thảo luận về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016
  -xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017, 2018 và Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016. Phiên họp giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 trình Quốc hội ngày hôm nay, các đại biểu cũng sẽ thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
  2018-05-25T07:31:21Z
 • Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2018

  Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2018
  ,56%). Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Cụ thể, Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.319.200 tỷ đồng ; Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.523.200 tỷ đồng; Mức bội chi ngân sách nhà nước là 204.000 tỷ đồng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà
  2017-11-13T10:57:20Z
 • Không dùng ngân sách Nhà nước để xử lý nợ xấu

  Không dùng ngân sách Nhà nước để xử lý nợ xấu
  sách nhà nước để xử lý nợ xấu; các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật để xảy ra nợ xấu phải Quốc hội, về nguyên tắc xử lý nợ xấu, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung thêm nguyên tắc không sử dụng ngân
  2017-06-12T19:09:23Z
 • Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước

  Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước
  ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.   Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và danh mục dự án, giao các bộ, cơ quan
  2017-05-15T19:21:46Z
 • Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017

  Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017
  trung ương kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017, danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân vốn ngân sách nhà nước và danh mục, mức vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương năm 2017 được giao tại Quyết định này và Quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017 của Bộ
  2017-01-25T08:06:47Z
 • Ngân sách nhà nước: Không phân biệt trường công, trường tư?

  Ngân sách nhà nước: Không phân biệt trường công, trường tư?
  đảm công bằng trong việc hỗ trợ ngân sách Nhà nước cho bậc học mầm non, không phân biệt cơ sở giáo dục bảo đảm công bằng trong việc hỗ trợ ngân sách Nhà nước cho bậc học mầm non, không phân biệt cơ sở giáo (VnMedia) - Đa số ý kiến nhất trí với quy định về bảo đảm công bằng trong việc hỗ trợ ngân sách Nhà
  2015-11-13T16:13:51Z
 • Buộc dùng xăng E5 với các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước

  Buộc dùng xăng E5 với các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước
  Bộ Giao thông vận tải vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước bắt buộc sử dụng nhân (xe ô tô động cơ xăng, xe mô tô, xe gắn máy). Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chủ động thực hiện bắt buộc sử dụng xăng E5 cho xe cơ giới động
  2015-10-15T16:19:22Z
 • Công khai, giám sát để ngân sách Nhà nước minh bạch

  Công khai, giám sát để ngân sách Nhà nước minh bạch
  (VnMedia) - Công khai, giám sát để ngân sách Nhà nước minh bạch là yêu cầu được nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị tại phiên thảo luận về Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi). >> Tr ưng cầu ý Ngân sách Nhà nước (sửa đổi). Rất nhiều nội dung trong dự thảo luật đã được các đại biểu Quốc hội đề
  2015-06-02T16:42:36Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.