• Kiến nghị sửa đổi nhiều điểm trong Luật Đất đai

  Kiến nghị sửa đổi nhiều điểm trong Luật Đất đai
  (VnMedia) - Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung một số điều trong
  2018-01-15T09:07:25Z
 • Luật Báo chí sửa đổi chính thức có hiệu lực

  Luật Báo chí sửa đổi chính thức có hiệu lực
  đó có 32 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung các quy định của luật Báo chí hiện hành .   Theo đó, điểm mới nhất của Luật báo chí (sửa đổi) là quy định rõ hơn về quyền tự do báo tính đến thời điểm xét cấp thẻ, trong khi quy định cũ là 3 năm. Luật Báo chí (sửa đổi) lần này cũng quy
  2017-01-01T13:01:15Z
 • Luật Đất đai 2013 sẽ được nghiên cứu, sửa đổi

  Luật Đất đai 2013 sẽ được nghiên cứu, sửa đổi
  các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 vừa có hiệu lực thi hành từ với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Đất đai năm 2013. Bộ Tài chính chủ trì , phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định 46/2014/NĐ-CP của
  2016-11-30T06:51:44Z
 • Không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành

  Không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành
  Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hội cũng thông qua Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; đồng ý không sửa đổi, bổ sung
  2016-01-31T07:24:15Z
 • HoREA bác đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở của Bộ Xây dựng

  HoREA bác đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở của Bộ Xây dựng
  (VnMedia) - HoREA cho rằng, đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở theo hướng bổ sung hai mô hình quản thiết sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở để bổ sung mô hình chủ đầu tư tự thực hiện quản lý, vận hành nhà chung rất cần thiết xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở theo hướng yêu cầu doanh nghiệp quản lý vận hành nhà
  2019-06-15T12:27:30Z
 • Bộ Xây dựng xin lùi thời hạn trình sửa đổi Luật Nhà ở

  Bộ Xây dựng xin lùi thời hạn trình sửa đổi Luật Nhà ở
  sửa đổi, bổ sung Luật Nhà để sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở một cách tổng thể. &nbsp sách này đang được triển khai thực hiện, đến nay mới được gần 4 năm. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở đến Luật Nhà ở mà còn liên quan tới các quy định của Luật Đất đai, cần phải được sửa đổi đồng bộ
  2019-05-28T15:13:14Z
 • Quản lý phế liệu nhập khẩu: Vẫn chờ Bộ Tài nguyên ra Thông tư sửa đổi

  Quản lý phế liệu nhập khẩu: Vẫn chờ Bộ Tài nguyên ra Thông tư sửa đổi
  Tài nguyên và Môi trường (TN-MT)chưa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư 08/2018/TT định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quan cho biết, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chưa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung các
  2019-03-01T10:17:18Z
 • Kiến nghị sửa đổi quy định về phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư

  Kiến nghị sửa đổi quy định về phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư
  (VnMedia) - UBND TP.HCM đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan thực hiện sửa đổi hiện sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy chung cư, nhà cao tầng, công trình
  2018-09-18T07:07:31Z
 • Hà Nội sửa đổi một loạt quy định về cấp phép xây dựng

  Hà Nội sửa đổi một loạt quy định về cấp phép xây dựng
  (VnMedia) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 12/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thủ đô đã được Hà Nội sửa đổi, bổ sung hoặc
  2018-05-23T09:15:37Z
 • HoREA kiến nghị sớm sửa đổi bất cập về chính sách nhà ở xã hội

  HoREA kiến nghị sớm sửa đổi bất cập về chính sách nhà ở xã hội
  (VnMedia) - Từ những bất cập về chính sách gây khó cho cả nhà đầu tư lẫn người mua nhà, HoREA đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét các đề xuất tháo gỡ...
  2018-05-06T13:25:24Z
 • Đề xuất sửa đổi chính sách học bổng đối với học sinh sinh viên

  Đề xuất sửa đổi chính sách học bổng đối với học sinh sinh viên
  rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung chính sách học bổng khuyến khích học tập đối với học 01/8/2013 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung chính sách học
  2018-04-25T08:06:03Z
 • Sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng: Những điểm mới nổi bật

  Sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng: Những điểm mới nổi bật
  (VnMedia) - Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) có nhiều điểm mới nổi bật về giải pháp Sáng 21/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi 3 đạo luật được sửa đổi trong vòng 12 năm kể từ khi ra đời (2005). . Luật Phòng, chống tham
  2017-11-21T15:58:29Z
 • [Infographic] Những điểm nổi bật của Luật chuyển giao công nghệ sửa đổi

  [Infographic] Những điểm nổi bật của Luật chuyển giao công nghệ sửa đổi
  (VnMedia) - Quốc hội vừa chính thức thông qua Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi. Luật gồm 6 Chương , 60 Điều đã sửa đổi căn bản những vấn đề hạn chế trong bộ luật cũ. Dưới đây là những điểm cần lưu ý nhất trong Bộ luật sửa đổi này. Hoàng Vũ - Ngọc Hoa
  2017-07-17T14:45:33Z
 • Sửa đổi quy định mua thuốc biệt dược gốc để giảm giá thuốc

  Sửa đổi quy định mua thuốc biệt dược gốc để giảm giá thuốc
  Việt Nam sửa đổi, bổ sung quy định về việc mua thuốc biệt dược gốc đã hết bản quyền để giảm giá thuốc
  2017-03-15T20:52:35Z
 • Sửa đổi Bộ luật hình sự: Bỏ điều 292 là phù hợp

  Sửa đổi Bộ luật hình sự: Bỏ điều 292 là phù hợp
  (VnMedia) - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho biết, việc bỏ điều 292 như ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội và với những lý do như Chính phủ đã trình là phù hợp, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn các hoạt động kinh tế hiện nay…
  2017-02-20T19:27:47Z
 • Sửa đổi Quyết định thành lập Ban chỉ đạo 389 quốc gia

  Sửa đổi Quyết định thành lập Ban chỉ đạo 389 quốc gia
    (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ
  2017-01-12T19:12:00Z
 • Sửa đổi thông tư 36: Doanh nghiệp bất động sản thở phào

  Sửa đổi thông tư 36: Doanh nghiệp bất động sản thở phào
  nhằm sửa đổi một số điều trong thông tư 36/2014/TT- NHNN. Theo đó, một nội dung quan trọng và có sự tác trên trong hơn hai năm, thay vì giảm ngay từ 60% xuống 40% theo như dự thảo trước đây. Việc sửa đổi này ; Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA, cho biết, Ngân hàng nhà nước quyết định sửa đổi thông tư 36 đã
  2016-06-01T07:09:32Z
 • Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Vẫn còn nhiều ý kiến đóng góp

  Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Vẫn còn nhiều ý kiến đóng góp
  luật Dân sự (sửa đổi) vẫn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội. Bộ Luật dân sự (sửa đổi) là bộ luật lớn, quan trọng đã được Quốc hội thảo luận cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ
  2015-10-25T07:22:20Z
 • 2016: Vẫn tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia nhưng có sửa đổi

  2016: Vẫn tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia nhưng có sửa đổi
  Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ sửa đổi, bổ sung Quy chế kỳ thi THPT quốc gia cho phù hợp với thực
  2015-09-28T09:03:32Z
 • Khẩn trương triển khai Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)

  Khẩn trương triển khai Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)
  . Hồi tháng 6 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Đạo luật này
  2015-09-06T06:32:33Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.