• Sửa đổi thông 36: Doanh nghiệp bất động sản thở phào

  Sửa đổi thông tư 36: Doanh nghiệp bất động sản thở phào
  nhằm sửa đổi một số điều trong thông 36/2014/TT- NHNN. Theo đó, một nội dung quan trọng và có sự tác ; Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA, cho biết, Ngân hàng nhà nước quyết định sửa đổi thông 36 đã
  2016-06-01T07:09:32Z
 • Chủ tịch GP Invest: Cần xem xét lại Thông 36

  Chủ tịch GP Invest: Cần xem xét lại Thông tư 36
  (VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước cần xem xét lại định hướng mục tiêu của Thông 36 để làm sao vẫn lại định hướng mục tiêu của Thông 36 để làm sao vẫn hạn chế được rủi ro của “bong bóng
  2016-03-23T15:44:52Z
 • Sửa đổi Thông 36 giúp giảm rủi ro tín dụng và thị trường bất động sản

  Sửa đổi Thông tư 36 giúp giảm rủi ro tín dụng và thị trường bất động sản
  Theo dự thảo Thông tư thay thế Thông 36/2014/TT-NHNN, tỉ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử Thông tư thay thế Thông 36/2014/TT-NHNN, văn bản này đang trong giai đoạn lấy ý kiến rộng rãi. Có một số ý kiến quan ngại rằng dự thảo Thông tư thay thế Thông 36/2014/TT-NHNN ảnh hưởng tới tiêu cực
  2019-06-17T08:35:09Z
 • Doanh nghiệp địa ốc 'sốc' vì bị siết tín dụng

  Doanh nghiệp địa ốc 'sốc' vì bị siết tín dụng
   - Dự thảo Thông 36 của Ngân hàng Nhà nước được cho là sẽ khiến người mua nhà và nhiều
  2019-06-06T15:02:09Z
 • NHNN sẽ không siết tín dụng bất động sản trong năm 2016

  NHNN sẽ không siết tín dụng bất động sản trong năm 2016
  những tháng cuối năm, trong đó đặc biệt là Thông 36 sửa đổi.       Theo đó, Thông 36 sửa đổi mà NHNN vừa ban hành thì hệ số rủi ro của các khoản phải đòi để kinh doanh này.   Trước đó, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ sửa đổi thông 36 theo hướng &quot
  2016-05-28T14:26:51Z
 • Giới đầu tư bất động sản lo siết tín dụng

  Giới đầu tư bất động sản lo siết tín dụng
  (VnMedia) - Việc sửa đổi thông 36 sẽ có những tác động rất lớn đến thị trường bất động sản và cả hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản xin ý kiến sửa đổi Thông 36 (quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm BĐS không vì mục tiêu kinh doanh không chịu ảnh hưởng của sự thay đổi quy định của Thông 36. Cụ thể
  2016-03-10T10:23:11Z
 • Siết tín dụng, thị trường bất động sản sẽ chết yểu

  Siết tín dụng, thị trường bất động sản sẽ chết yểu
  kiến về Dự thảo sửa đổi Thông 36/2014/TT-NIHNN. Nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng - Chủ tịch HH bất động sản VN Nguyễn Trần Nam Thông 36/2014/TT-NIHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm động sản Việt Nam kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chưa điều chỉnh Thông 36/2014/TT - NHNN trong giai
  2016-02-26T16:18:26Z
 • Ngân hàng sẽ hạn chế cho vay trung, dài hạn

  Ngân hàng sẽ hạn chế cho vay trung, dài hạn
  Ngân hàng Nhà nước đang hoàn tất dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 36 về các giới khối tổ chức tín dụng; giảm mạnh so với giới hạn đang áp dụng (theo Thông 36). &nbsp có điều chỉnh, sau khoảng một năm thực hiện theo Thông 36. Trước đó, từ đầu năm 2015, các tổ chức
  2016-02-17T10:59:25Z
 • Những đối tượng được miễn trừ dán nhãn năng lượng

  Những đối tượng được miễn trừ dán nhãn năng lượng
  (VnMedia) - Thông 36 quy định về dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng trừ việc dán nhãn năng lượng.   Đây chính là điểm mới trong Thông 36 và nhận được sự ủng hộ trưởng Trần Tuấn Anh ký ban hành Thông 36/2016/TT-BCT thay thế Thông tư 07/2012 về Quy định dán nhãn
  2017-02-16T06:51:43Z
 • Ngày mai, quy định về dán nhãn năng lượng mới có hiệu lực

  Ngày mai, quy định về dán nhãn năng lượng mới có hiệu lực
  (VnMedia) - Thông 36/2016/TT-BCT thay thế Thông tư 07/2012 về Quy định dán nhãn năng lượng cho khó cho doanh nghiệp, bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày mai 10/2/2017.   Thông 36/2016/TT -BCT (Thông 36) thay thế Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 4 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định dán
  2017-02-09T15:13:59Z
 • Bộ Công Thương tiếp tục bãi bỏ quy định gây khó cho doanh nghiệp

  Bộ Công Thương tiếp tục bãi bỏ quy định gây khó cho doanh nghiệp
  (VnMedia) - Ngày 28/12/2016, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký ban hành Thông 36/2016/TT-BCT thay thế lượng Thông 36 cũng cho phép, việc thử nghiệm dán nhãn năng lượng được thực hiện bởi các Tổ chức Thông 36.   Bổ sung quy định về việc miễn trừ dán nhãn năng lượng đối với hàng hóa nhập
  2016-12-29T13:22:32Z
 • Kiến nghị sau 2017 mới "siết tín dụng" vào bất động sản

  Kiến nghị sau 2017 mới "siết tín dụng" vào bất động sản
  bản này, HOREA đồng thuận NHNN về việc cần thiết điều chỉnh sửa đổi Thông 36 để phù hợp với diễn ; HOREA đề nghị: "Nếu sửa đổi điều 5 Thông 36/2014/TT-NHNN thì cho phép tổ chức tín dụng được sử -PTH ngày 12/5/2016 trả lời kiến nghị của HOREA liên quan đến việc sửa đổi Thông 36.   Việc NHNN đưa
  2016-05-26T08:17:51Z
 • HoREA: Tiếp tục giải ngân gói 30.000 tỷ đồng đến khi hết

  HoREA: Tiếp tục giải ngân gói 30.000 tỷ đồng đến khi hết
  Thông 36/2014/TT-NHNN.       HoREA cho biết, gói tín dụng ưu đãi 30 với Ngân hàng Nhà nước về việc cần thiết điều chỉnh sửa đổi Thông 36/2014/TT-NHNN để phù hợp với .    Hiệp hội đề nghị nếu sửa đổi điều 5 Thông 36/2014/TT-NHNN thì cho phép tổ chức tín dụng được
  2016-05-24T11:17:33Z
 • Sẽ có gói 300 - 400 nghìn tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội

  Sẽ có gói 300 - 400 nghìn tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội
  bất động sản như dự thảo sửa đổi Thông 36 đã khiến thị trường dấy lên nhiều lo ngại. Tuy nhiên NHNN, Bộ Xây dựng kiến nghị dự thảo Thông 36, trong đó có 2 nội dung: Giảm vốn ngắn hạn để cho vay họ thấy dự án khả thi, dễ thu hồi được dòng vốn. Theo ông Nam, Chính phủ đã có chỉ đạo là thông 36
  2016-05-19T09:25:47Z
 • Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước huy động nguồn USD trong dân

  Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước huy động nguồn USD trong dân
  thứ tư là vấn đề sở hữu chéo. Sau khi NHNN ban hành Thông 36 thì việc sở hữu chéo được kiểm soát tốt hơn, nhưng không phải không còn. Ví dụ trước thời điểm Thông 36 có hiệu lực, Vietcombank sở hữu nghiêm túc Thông 36, đây là giải pháp căn cơ. Thứ năm, NHNN cần tiếp tục quan tâm tới một số lĩnh vực
  2017-07-18T14:45:54Z
 • Bộ Nông nghiệp phải bỏ quy định "thỏ không được ăn cà rốt"

  Bộ Nông nghiệp phải bỏ quy định "thỏ không được ăn cà rốt"
  tới thủy sản nằm tại Thông 36 năm 2018 của Bộ này. Theo đó, các lô hàng nguyên liệu thủy sản nhập hết sức lưu ý tới quy định chuyển tiếp trong các Thông 36 và 21. “Thông 36 có hiệu lực
  2019-04-01T17:14:04Z
 • Doanh nghiệp được 'cởi trói' trước hàng loạt thủ tục rườm rà

  Doanh nghiệp được 'cởi trói' trước hàng loạt thủ tục rườm rà
  tháng. Thì nay, với Thông 36 có hiệu lực từ ngày 10/2/2017, những thủ tục rườm rà, tốn kém thời gian đời của Thông 36 được coi là sự “cởi trói” cho doanh nghiệp thực hiện dán nhãn năng Điều 4 Thông 36 gồm: Tổ chức thử nghiệm dán nhãn năng lượng bao gồm các Tổ chức thử nghiệm độc lập
  2017-02-18T07:41:45Z
 • Giá bán bất động sản tăng 5-7%

  Giá bán bất động sản tăng 5-7%
  sung một số điều của Thông 36/2014/TT-NHNN theo hướng kiểm soát tín dụng bất động sản với một lộ trường bất động sản.   Thời gian thực hiện một số nội dung sửa đổi chính đối với Thông 36 được ban hành Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông 36. Thông tư mới sẽ có hiệu lực từ 1/7/2016 và có
  2016-06-22T14:08:12Z
 • Vietinbank và Vietcombank rục rịch thoái vốn tại một số ngân hàng

  Vietinbank và Vietcombank rục rịch thoái vốn tại một số ngân hàng
  tại một số ngân hàng như Eximbank, Saigonbank.…Thông 36 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy hạn sở hữu tại một TCTD khác tối đa là 5% (theo Điều 20 Thông 36 của NHNN ban hành ngày 20 công ty Tài chính Xi Măng với giá trị khoảng 70,9 tỷ đồng. Chiếu theo Thông 36, Vietcombank chỉ được
  2016-05-24T09:13:35Z
 • Những khu đất vàng của Ngân hàng SHB

  Những khu đất vàng của Ngân hàng SHB
  đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của SHB.   Một cổ đông chất vấn về ảnh hưởng thực thi Thông 36 theo Thông 36 thì tỷ lệ này vẫn đảm bảo quy định. Đáng chú ý, dư nợ cho vay bất động sản đến cuối năm 2015 là 9.315 tỷ đồng, chiếm 7,1% tổng dư nợ, nên điều chỉnh Thông 36 không ảnh hưởng nhiều đến
  2016-04-26T08:30:11Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.