• Chính phủ sửa một số quy định về tiền lương

  Chính phủ sửa một số quy định về tiền lương
  mà không phải kéo dài thời gian làm việc... Chính phủ sửa một số quy định về tiền lương -CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
  2018-09-15T07:31:13Z
 • Cải cách chính sách tiền lương: Ai được lợi?

  Cải cách chính sách tiền lương: Ai được lợi?
  tiền lương ra để thảo luận. Liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ -Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công nhấn mạnh : “Cải cách chính sách tiền lương để nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ
  2018-05-08T12:51:27Z
 • Năm 2017, nhiều thay đổi quan trọng về tiền lương

  Năm 2017, nhiều thay đổi quan trọng về tiền lương
  Từ năm 2017, những vấn đề liên quan đến tiền lương có nhiều thay đổi so với năm 2016   1. Áp đơn vị sự nghiệp.   4. Tiền lương đối với sinh viên mới ra trường 2017   Sinh viên mới ra
  2016-12-02T15:10:22Z
 • Rà soát tiền lương doanh nghiệp công ích tại TPHCM

  Rà soát tiền lương doanh nghiệp công ích tại TPHCM
  soát lại chế độ tiền lương tại toàn bộ doanh nghiệp công ích trên địa bàn. Ảnh minh họ Trước như vậy; đồng thời, yêu cầu lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra, rà soát lại chế độ tiền lương
  2015-11-05T09:42:28Z
 • Sẽ khoán kinh phí xe công vào tiền lương

  Sẽ khoán kinh phí xe công vào tiền lương
  ông Hiển là bước khởi đầu để đến khi cải cách tiền lương thì cơ cấu tiền lương có khoản dành cho những
  2015-11-04T09:21:30Z
 • Thay Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia

  Thay Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia
  tác xã Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia thay ông Nguyễn Văn Biên đã nghỉ và Ủy viên Hội đồng tiền lương quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm kỳ 5 năm. Hội đồng Tiền lương Quốc gia có nhiệm vụ phân tích tình hình kinh tế-xã hội, mức sống dân cư để xác định, dự báo
  2015-04-21T08:34:56Z
 • Tổng công ty Điện lực - TKV: Tiền lương bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng

  Tổng công ty Điện lực - TKV: Tiền lương bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng
  (VnMedia) - Theo thông tin của Tổng công ty Điện lực - TKV, trong 6 tháng đầu năm, tiền lương ,6% kế hoạch; lợi nhuận đạt 463,3 tỷ đồng (không bao gồm yếu tố tỷ giá).   Tiền lương bình quân của hội hóa; Quan tâm, chăm lo đời sống người lao động, xem xét xây dựng cơ chế tiền lương để động viên
  2018-07-27T07:28:59Z
 • Nghị quyết TƯ 7: Tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính

  Nghị quyết TƯ 7: Tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính
  tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh NGUYÊN NHÂN 1. Chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nước ta đã trải qua 4 lần cải cách chính sách tiền lương vào
  2018-05-23T08:52:10Z
 • Người thi hành công vụ gây thiệt hại phải hoàn trả đến 4 năm tiền lương

  Người thi hành công vụ gây thiệt hại phải hoàn trả đến 4 năm tiền lương
  (VnMedia) - Theo Nghị định 68/2018/NĐ-CP, người thi hành công vụ cố ý gây thiệt hại khiến nhà nước phải đền bù sẽ phải hoàn trả cho nhà nước đến 50 tháng lương (hơn 4 năm); với lỗi vô ý, phải hoàn trả đến 5 tháng lương…
  2018-05-18T06:07:19Z
 • Cải cách tiền lương: Tăng lương thế nào để nợ công không tăng?

  Cải cách tiền lương: Tăng lương thế nào để nợ công không tăng?
  (VnMedia) - Dự báo việc cải cách chính sách tiền lương sẽ tạo áp lực lớn lên cân đối ngân sách nhà Thảo luận về cải cách chính sách tiền lương tại Hội nghị Trung ương 7, ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng đồng thời tăng lương thấp nhất lên 4.140.000đồng/tháng và kết hợp điều chỉnh quan hệ tiền lương, thì
  2018-05-10T13:58:24Z
 • Cải cách tiền lương cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

  Cải cách tiền lương cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
  (VnMedia) - Để tiến hành hiệu quả việc cải cách chính sách tiền lương cần nhiều giải pháp đồng Trung ương Đảng khóa XII dự kiến cho ý kiến và thông qua đề án cải cách chính sách tiền lương để chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã nêu nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực
  2018-05-09T14:31:35Z
 • Tổng bí thư yêu cầu tạo đột phá trong chế độ phân phối tiền lương

  Tổng bí thư yêu cầu tạo đột phá trong chế độ phân phối tiền lương
  (VnMedia) - “Bảo đảm cho cải cách tiền lương lần này thực sự tạo được sự đột phá trong chế độ 4 lần cải cách chính sách tiền lương, vào các năm 1960, 1985, 1993 và năm 2003. Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 khoá IX về Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi
  2018-05-07T11:51:17Z
 • Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng Đề án cải cách tiền lương

  Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng Đề án cải cách tiền lương
  tiền lương, đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để trình Hội nghị Trung ương 7. Lương tối thiểu ở
  2018-01-18T05:52:37Z
 • Tiền lương công chức bất hợp lý, không trở thành động lực

  Tiền lương công chức bất hợp lý, không trở thành động lực
  (VnMedia) - Nhiều ý kiến cho rằng chính sách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ hay cung cấp dịch vụ công. Tiền lương còn bất hợp lý, không trở thành động lực cho công chức , viên chức - ảnh minh họa Chiều 28/10, Ban Chỉ đạo Cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và
  2017-10-30T06:56:05Z
 • "Tiền lương ngành tư pháp như các bộ, ngành khác là chưa hợp lý"

  "Tiền lương ngành tư pháp như các bộ, ngành khác là chưa hợp lý"
  tư pháp, nhất là 3 chức danh Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký Tòa bởi chính sách tiền lương ngành đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Phó Thủ sát thực trạng chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
  2017-10-19T06:48:44Z
 • Chính thức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đóng BHXH

  Chính thức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đóng BHXH
  mức tiền lương và thu nhập đóng BHXH. Đối tượng và mức điều chỉnh tiền lương đóng BHXH Thông tư 42 /2016/TT - BLĐTBXH quy định đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản thời gian tham gia BHXH, có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết
  2017-02-11T17:18:12Z
 • Những chính sách về lao động, tiền lương áp dụng từ tháng 2

  Những chính sách về lao động, tiền lương áp dụng từ tháng 2
  Hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội trong năm 2017 giữ nguyên so với 2016. 1. Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Theo Thông tư 42 tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 là 1,00.   Đối tượng điều
  2017-01-30T08:04:02Z
 • Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng ban chỉ đạo cải cách tiền lương

  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng ban chỉ đạo cải cách tiền lương
  sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm thực hiện 3 Đề án: Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu
  2017-01-13T19:24:13Z
 • Đưa phụ cấp đặc thù vào diện cải cách tiền lương

  Đưa phụ cấp đặc thù vào diện cải cách tiền lương
  nhiều vấn đề liên quan đến chính sách tiền lương, phụ cấp.   Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chưa có chế độ lương, chỉ có phụ cấp với mức thấp, tạo ra sự bất hợp lý trong chính sách tiền lương ?   Giải đáp thắc mắc của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: Lộ trình tiền lương
  2016-11-16T20:33:49Z
 • "Tiền đâu?" - thách thức khi muốn cải cách tiền lương

  "Tiền đâu?" - thách thức khi muốn cải cách tiền lương
  (VnMedia) - "Nhiều lần chúng ta bàn tới cải cách tiền lương, nhưng khi nói tới &quot vụ nói. Tại hội thảo khoa học “Bối cảnh và khả năng cải cách tiền lương” tổ chức tại Hà sách tiền lương luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm giải quyết. Tuy nhiên, chính sách tiền lương là câu
  2016-10-12T16:18:03Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.