Gần 1 tỷ USD đổ về trùng tu Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn

   
  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)