Hà Nội: Nhiều doanh nghiệp ngừng sản xuất phân bón vô cơ

06:48' 01/11/2016 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Theo kết quả kiểm tra của Sở Công Thương Hà Nội, hiện có 4/23 doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất phân bón vô cơ.
 
Thực hiện Quyết định số 373/QĐ-SCT ngày 27/4/2016 của Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, về việc kiểm tra hoạt động sản xuất phân bón tại 23 doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội, trong quý II và quý III. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch được phê duyệt.
 
Tại thời điểm kiểm tra cho thấy, 19/23 doanh nghiệp có hoạt động sản xuất phân bón vô cơ.
 
 
Trong đó, 1 doanh nghiệp là Công ty cổ phần 1954 không có hoạt động sản xuất phân bón vô cơ sản xuất phân bón hữ cơ sinh học, có Giấy phép của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 1 doanh nghiệp là Công ty cổ phần Thiên Ân đã ngừng hoạt động, đang trong giai đoạn chuyển đổi chủ sở hữu; 1 doanh nghiệp là Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hà Thái mặc dù có Hợp đồng gia công sản xuất đóng gói đã tiến hành công bố tiêu chuẩn cơ sở, chứng nhận hợp quy nhưng từ tháng 1/2015 tới thời điểm kiểm tra không tiến hành sản xuất; 1 doanh nghiệp là Công ty TNHH Limex ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất từ tháng 1/2016, phá dỡ toàn bộ nhà xưởng để xây dựng nhà xưởng mới phù hợp với yêu cầu của Nghị định 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Dự kiến hoàn thành cuối năm 2016.
 
Riêng đối với 19 doanh nghiệp đang hoạt động, kết quả kiểm tra cho thấy, 18/19 doanh nghiệp trực tiếp sản xuát phân bón đều có hệ thống kho, xưởng sản xuất. Có bố trí khu vực chứa nguyên liệu, thành phẩm.Hệ thống máy móc phù hợp với công suất. Có quy trình, biển cảnh báo an toàn tại khu vực sản xuất. Hệ thống quản lý chất lượng đều được chứng nhận và thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
 
Có 1/19 doanh nghiệp có phòng thử nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Các doanh nghiệp còn lại có Hợp đồng thử nghiệm ký với các đơn vị, trung tâm có chức năng thử nghiệm, kiểm nghiệm phân bón như: Công ty cổ phần chứng nhận và giám định IQC, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng I, Trung tâm phân tích và thử nghiệm I-Công ty cổ phần Vinacontroi… Các kết quả thử nghiệm sản phẩm phân bón nằm trong phạm vi cho phép, phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn công bố. Việc lưu mẫu được các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định.
 
19/19 doanh nghiệp có đánh giá tác động môi trường được thẩm định hoặc Đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận.
 
Cũng theo kết quả kiểm tra, 18/19 doanh nghiệp đã tiến hành công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với các sản phẩm phân bón theo quy định. 1 doanh nghiệp chưa tiến hành công bố tiêu chuẩn cơ sở.
 
Yến Nhi