Kinh doanh bán hàng đa cấp bị thu hẹp phạm vi hoạt động?

06:34' 15/11/2016 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chỉ được thực hiện đối với hàng hóa. Mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
 
Đây là một trong những nội dung về Nghị định sửa đổi Nghị định 42/2014/NĐ-CP về bán hàng đa cấp vừa được Bộ Công Thương trình Chính phủ.
 
Bộ Công Thương cho biết, mặc dù Nghị định 42/2014/NĐ-CP và Thông tư 24/2014/TT-BCT về kinh doanh hàng đa cấp đã được áp dụng trên thực tiễn, nhưng các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính hoặc núp bóng kinh doanh theo phương thức đa cấp, vẫn âm thầm tồn tại có thể gây ra thiệt hại về tài chính đối với người dân và ảnh hưởng đến trật tự, anh ninh xã hội tại nhiều địa phương. 
 
Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 42/2014/NĐ-CP và Bộ Công Thương sớm ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 24/2014/TT-BCT, nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
 
Phương thức đa cấp chỉ được thực hiện đối với hàng hóa
 
Theo Bộ Công Thương, phạm vi điều chỉnh của Nghị định 42/2014/NĐ-CP chỉ giới hạn ở hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Để có cơ sở xử lý hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng không sử dụng hàng hóa thời gian qua, Dự thảo Nghị định mở rộng phạm vi để điều chỉnh hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nói chung.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Theo đó, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chỉ được thực hiện đối với hàng hóa. Mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm, trừ trường hợp được pháp luật cho phép. Quy định cấm này áp dụng cho cả hai đối tượng là các đối tượng tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp và các đối tượng tham gia vào hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
 
Cùng với đó, bổ sung quy định nhằm minh bạch hóa hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.
 
Cụ thể, yêu cầu doanh nghiệp xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý nhà phân phối để nhà phân phối có thể truy cập và truy xuất các thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của họ. Máy chủ quản lý phải được đặt tại Việt Nam và cung cấp quyền truy cập tài khoản quản lý khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
 
Yêu cầu doanh nghiệp xây dựng và vận hành website để thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, kế hoạch trả thưởng, quy tắc hoạt động và Chương trình đào tạo cơ bản của doanh nghiệp, danh sách đào tạo viên. Phải công bố, cập nhật giá bán của sản phẩm, nêu rõ giá bán do doanh nghiệp tự công bố và chịu trách nhiệm, không phải do cơ quan có thẩm quyền thẩm định và xác nhận. 
 
Doanh nghiệp phải công bố công khai thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp, quy trình thực hiện các giao dịch với người tham gia bán hàng đa cấp, việc xử lý vi phạm, chấm dứt hợp đồng của người tham gia bán hàng đa cấp. Có đường dây nóng để giải đáp thắc mắc, khiếu nại của nhà phân phối và người tiêu dùng.
Ngoài ra, phải xuất hóa đơn bán hàng cho từng nhà phân phối, khách hàng. Yêu cầu này để đảm bảo quyền lợi của nhà phân phối, khách hàng trong trường hợp có yêu cầu doanh nghiệp mua lại hàng, trả lại tiền. Yêu cầu thanh toán hoa hồng, tiền thưởng thông qua chuyển khoản.
 
Trường hợp không có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải chỉ định một cá nhân cư trú tại địa phương làm người đại diện tại địa phương để chịu trách nhiệm đối với hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp và thay mặt doanh nghiệp làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương đó…
 
Yến Nhi