http://vnmedia.vn/thi-truong/201703/chua-thanh-lap-doanh-nghiep-truyen-dan-phat-song-truyen-hinh-so-mat-dat-560813/v3.txt
Chưa thành lập doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất

Chưa thành lập doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất

19:26' 20/03/2017 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa chỉ đạo, chưa thành lập doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất như đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam.

Phó Thủ tướng giao Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng phương án thí điểm thu phí dịch vụ phát sóng truyền hình số mặt đất và các dịch vụ giá trị gia tăng để làm cơ sở xây dựng lộ trình thành lập doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng theo quy định tại Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

Hiện cả nước đã có ba doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất phạm vi toàn quốc là VTV, VTC, AVG và hai doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất phạm vi khu vực là Công ty RTB ở khu vực Bắc bộ và Công ty SDTV ở khu vực Nam bộ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Theo đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, mục tiêu chung của đề án đó là: 

1. Chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số (sau đây gọi là số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất) theo hướng hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh chương trình, nâng cao hiệu quả sử dụng tần số truyền hình, đồng thời giải phóng một phần tài nguyên tần số để phát triển các dịch vụ thông tin di động và vô tuyến băng rộng.
 
2. Từng bước mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất nhằm phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cung cấp các dịch vụ truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và thu nhập của người dân và đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước.
 
3. Hình thành và phát triển thị trường truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất nhằm thu hút các nguồn lực của xã hội để phát triển hạ tầng kỹ thuật truyền hình, trên cơ sở đảm bảo sự quản lý thống nhất, có hiệu quả của Nhà nước.
 
4. Tạo điều kiện để tổ chức và sắp xếp lại hệ thống các đài phát thanh, truyền hình trên phạm vi cả nước theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, hoạt động hiệu quả và phân định rõ hoạt động về nội dung thông tin với hoạt động về truyền dẫn, phát sóng.
 
Mục tiêu cụ thể là: 1. Đến năm 2015: Đảm bảo 80% hộ gia đình có máy thu hình trên cả nước xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau, trong đó truyền hình số mặt đất chiếm khoảng 55% các phương thức truyền hình;
 
Phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị tới 60% dân cư;
 
Áp dụng thống nhất tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất trên cơ sở tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T và các phiên bản tiếp theo;
 
Áp dụng thống nhất tiêu chuẩn mã hóa hình ảnh và âm thanh: + Phần phát: Đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 áp dụng tiêu chuẩn MPEG-2 hoặc MPEG-4; + Phần thu: Từ 01 tháng 01 năm 2013, các thiết bị thu truyền hình số được sản xuất và nhập khẩu phải tuân theo tiêu chuẩn MPEG-4 có hỗ trợ thu MPEG-2.
 
2. Đến năm 2020: Đảm bảo 100% các hộ gia đình có máy thu hình trên cả nước xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau; trong đó, truyền hình số mặt đất chiếm 45% các phương thức truyền hình; Phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị tới 80% dân cư;
 
Từ 01 tháng 01 năm 2016 áp dụng thống nhất tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất trên cơ sở tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T, tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4 và phiên bản tiếp theo của các tiêu chuẩn trên.
 
Tiến Vinh