Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước không tăng lãi suất