Xuất khẩu điện thoại từ Việt Nam đang sụt giảm

10:55' 02/09/2014 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2014 đạt hơn 6,19 tỷ USD, giảm 12,6%, tương ứng giảm 893 triệu USD so nửa cuối tháng 7/2014. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện giảm 248 triệu USD; giầy dép các loại giảm 69 triệu USD …

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2014 (từ 1/8 đến 15/8) đạt hơn 12,37 tỷ USD, giảm 11%,  tương ứng giảm gần 1,53 tỷ USD so với nửa cuối tháng 7/2014. Trong đó, xuất nhập khẩu trong kỳ của khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch hơn 7,32 tỷ USD, giảm 10,3%, tương ứng giảm 840 triệu USD so với nửa cuối tháng 7/2014.

 Ảnh minh họa

 Kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện giảm 248 triệu USD


Như vậy, tính đến hết ngày 15/8/2014 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 178,35 tỷ USD, tăng 12,9% (tương ứng tăng hơn 20,37 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 8/2014 thặng dư  17 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15/8/2014  thặng dư hơn 1,81 tỷ USD.

Trong đó, về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2014 đạt hơn 6,19 tỷ USD, giảm 12,6%  (tương ứng giảm 893 triệu USD) so nửa cuối tháng 7/2014. Tính đến hết ngày 15/8/2014 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 90,08 tỷ USD, tăng 14,6% (tương ứng tăng gần 11,48 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

So với nửa cuối tháng 7/2014, kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 8/2014 giảm chủ yếu do giảm ở một số nhóm hàng hóa sau: điện thoại các loại và linh kiện giảm 248 triệu USD; giầy dép các loại giảm 69 triệu USD; hàng thủy sản giảm 58 triệu USD; hàng dệt, may giảm 53 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 42 triệu USD …

Riêng về thị trường nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2014 đạt gần 6,18 tỷ USD, giảm 9,3% (tương ứng giảm 632 triệu USD) so với nửa cuối tháng 7/2014. Tính đến hết ngày 15/8/2014 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt gần 88,27 tỷ USD, tăng 11,2% (tương ứng tăng hơn 8,89 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 8/2014 giảm so với nửa cuối tháng 7/2014 chủ yếu do tăng, giảm ở một số nhóm hàng hóa như xăng dầu các loại giảm 175 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 101 triệu USD; dầu thô giảm 87 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 45 triệu USD; vải các loại giảm 36 triệu USD; đậu tương giảm 35 triệu USD; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy giảm 30 triệu USD; ...

Trong khi đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 8/2014 đạt hơn 3,5 tỷ USD, giảm 6,8% (tương ứng giảm 257 triệu USD) so với nửa cuối tháng 7/2014. Tính đến hết ngày 15/8/2014 các doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch nhập khẩu gần 49,5 tỷ USD, tăng 10,4% (tương ứng tăng gần 4,68 tỷ USD), chiếm gần  56,1% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2014.


Yến Nhi