Doanh nghiệp Hàn Quốc 'đổ bộ' vào Vietnam Expo tận dụng cơ hội đầu tư