http://vnmedia.vn/tin-anh/v3.txt
Tin ảnh

C.Ronaldo, Messi tay bắt, mặt mừng như tri kỷ!