Tiến Linh sút xa tuyệt đẹp, tuyển Việt Nam đánh bại UAE 1-0