Các trang web thu thập thông tin trẻ em trái phép​​​​​​​ sẽ bị cấm hoàn toàn