http://vnmedia.vn/truyen-thong-so/v3.txt
Truyền thông số

Sức mạnh trí tuệ nhân tạo trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

   

  Thời tiết

  29.49C
   
  Mưa nhỏ

  Tỉ giá

  Loại Mua Bán
  USD 22,520 22,600

  Giá vàng

  3,333,000/chỉ
  Nguồn: Eximbank
  Kết quả xổ số
  Chứng khoán