Bộ Xây dựng hoàn thành cổ phần hóa 2 Tổng công ty

09:32' 11/08/2018 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Bộ Xây dựng đã hoàn thành cổ phần hóa và chuyển 2 Tổng công ty Sông Đà và IDICO sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần; tổng số thu từ cổ phần hóa 2 Tổng công này là hơn 4.600 tỷ đồng.

Liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp 6 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh có khởi sắc. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018 của các Tổng công ty đã bám sát kế hoạch năm; tổng giá trị sản xuất kinh doanh ước đạt  61.762 tỷ đồng, đạt 47,4% kế hoạch năm, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng doanh thu ước đạt 53.801  tỷ đồng, bằng 47,1% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt  3.067  tỷ đồng, bằng  51,6 % kế hoạch năm; nộp ngân sách ước đạt 3.124 tỷ đồng, bằng  64,5% kế hoạch năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Xây dựng đã hoàn thành cổ phần hóa và chuyển 2 Tổng công ty Sông Đà và IDICO sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần; tổng số thu từ cổ phần hóa 2 Tổng công ty Sông Đà và IDICO là 4.601,60 tỷ đồng, trong đó đã nộp về ngân sách nhà nước là 4.082,60 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP, nộp về ngân sách nhà nước là 538,55 tỷ đồng; các Tổng công ty còn lại (gồm: Viglacera - CTCP, Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC), Xây dựng Hà Nội, Fico, Lilama, Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1), Viwaseen, COMA và Sông Hồng) đang hoàn thiện phương án để thực hiện thoái vốn theo kế hoạch được phê duyệt.

Bộ Xây dựng cho biết, 6 tháng cuối năm sẽ hoàn thành việc cổ phần hóa các doanh nghiệp trực thuộc Bộ và thực hiện đúng lộ trình tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục thực hiện thoái vốn nhà nước tại các Tổng công ty – CTCP, các công ty con, công ty liên kết theo lộ trình và phương án được duyệt.

Huy Nam

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)