VEAM chính thức thay Tổng Giám đốc

17:11, 09/08/2018
|

(VnMedia) - Ông Trần Ngọc Hà – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy động lực và máy Nông nghiệp Việt Nam (VEAM) tạm dừng nhiệm vụ điều hành với chức danh Tổng Giám đốc VEAM.

HĐQT VEAM vừa ban hành Quyết định số 52/QĐ-HĐQT, 53/QĐ-HĐQT ngày 8/8/2018, theo đó:

Ông Trần Ngọc Hà – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc tạm dừng nhiệm vụ điều hành với chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty VEAM kể từ ngày 8/8/2018;

Giao ông Ngô Văn Tuyển – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đảm nhiệm công việc của Tổng Giám đốc VEAM theo quy định của pháp luật, Điều lệ VEAM và là Người đại diện theo pháp luật của VEAM trong thời gian đảm nhận công việc của Tổng Giám đốc.

Huy Nam


Ý kiến bạn đọc