Văn Mai Hương liên tục 'ra đòn', Quang Dũng đỡ không kịp