Á hậu Lý Kim Thảo diện áo dài long phụng, xuất hiện với vai trò vedette