Á hậu Kim Duyên xuất hiện khác lạ, nóng bỏng hút mắt người nhìn